Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Stavební práce na nové plavební komoře Rohatec/Sudoměřice na Baťově kanálu a na modernizaci přilehlého jezu se od dnešního dne rozbíhají naplno! Od 2. 10. 2023 se proto UZAVÍRÁ CYKLOTRASA podél Baťova kanálu i ZELENÁ TURISTICKÁ TRASA v úseku od přístaviště Skalica po inundanční hráz řeky Moravy, a to včetně přechodu přes jez, který se nachází v těsné blízkosti přístaviště Skalica. Více zde..
Projektový administrátor projektu RIS se zaměřením na digitální komunikaci a navigační služby Více zde..
Zveme Vás na Hlubokou, kde se od pondělí 11.9. bude konat již 20. ročník Mezinárodního filmového festivalu VODA MOŘE OCEÁNY. V pondělí začneme ve 14:00 v našem přístavu Hluboká nad Vltavou ukázkou mobilní čističky vody WERO AQUA, která během chvíle upraví vodu z Vltavy tak, že půjde pít! Přijďte ochutnat! Více zde..

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Vrané nad Vltavou

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
STRABAG Rail, a.s.

Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

Správce a provozovatel
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Středočeský kraj, Vrané nad Vltavou
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Vrané nad Vltavou
Říční km
71.00
Zahájení realizace stavby
15. 01. 2023
Ukončení realizace stavby
15. 08. 2023
Projektant
Projekční společnost – Čekací stání na Vltavě
Vedoucí sdružení: PROVOD - inženýrská společnost s.r.o.

V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 32,5 mil. Kč bez DPH

Účel projektu

Popis účelů

Zajištění možnosti bezpečného krátkodobého vyvázání malých plavidel po dobu čekání na proplavení plavební komorou. V minulosti neexistovala pro malá plavidla možnost se po dobu čekání na proplavení v lokalitě plavební komory Vrané nad Vltavou bezpečně vyvázat. Stání v dolní vodě bylo nevyhovující a v horní vodě zcela chybělo.
Projekt byl součástí řady projektů pro komplexní podporu rekreační plavby, kterou realizuje Ředitelství vodních cest ČR.

Základní parametry v bodech

Horní voda:

 • vybudování čekacího stání na 13 dalbách, na kterých je osazena obslužná lávka.
 • instalace osvětlení, komunikačního zařízení a plavebního značení

Dolní voda:

 • vybudování čekacího stání na zaberaněných štětovnicích s obslužnou lávkou.
 • napojení nových částí stavby na původní přístupovou lávku
 • využití původní konstrukce, která byla doplněna o další štětovnice pro zkrácení rozestupů štětovnic
 • doplnění přímo úvazných prvků pro plavidla
 • původní štětovnice byly nově zakotveny vzpěrami do břehových betonových patek
 • instalace osvětlení, komunikačního zařízení a plavebního značení

Popis projektu

Popis projektu
Vybudování čekacího stání pro malá plavidla v horní a dolní rejdě plavební komory Vrané nad Vltavou pro zvýšení bezpečnosti a komfortu posádek.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
15. 01. 2023
Dokončení projektu
15. 08. 2023
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb