Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Již tuto sobotu 20.5. se na Ministerstvu dopravy koná den otevřených dveří. Zveme Vás na bohatým program, v rámci kterého budete mít nejen možnost prohlédnout si i běžně nepřístupné prostory budovy, ale také získat informace o všech druzích dopravy. Více zde..
Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba s úvodním slovem ředitele Odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy ČR Evžena Vydry, které se zaměřuje na projednávané úkoly (Labská smlouva, výměna přístavních území ČR v Hamburku apod.). Více zde..

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Vrané nad Vltavou

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
STRABAG Rail, a.s.

Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

Správce a provozovatel
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Středočeský kraj, Vrané nad Vltavou
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Vrané nad Vltavou
Říční km
71.00
Zahájení realizace stavby
15. 01. 2023
Ukončení realizace stavby
31. 07. 2023
Projektant
Projekční společnost – Čekací stání na Vltavě
Vedoucí sdružení: PROVOD - inženýrská společnost s.r.o.

V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 31,86 mil. Kč bez DPH

Účel projektu

Popis účelů

Zajištění možnosti bezpečného krátkodobého vyvázání malých plavidel po dobu čekání na proplavení plavební komorou. V současné době nemají malá plavidla možnost se po dobu čekání na proplavení v lokalitě plavební komory Vrané nad Vltavou bezpečně vyvázat. Stání v dolní vodě je nevyhovující a v horní vodě zcela chybí. Projekt je součástí řady projektů pro komplexní podporu rekreační plavby, kterou realizuje Ředitelství vodních cest ČR.

Základní parametry v bodech

Horní voda:

 • vybudování čekacího stání na 13 dalbách, na kterých bude osazena obslužná lávka.
 • instalace osvětlení, komunikačního zařízení a plavebního značení

Dolní voda:

 • vybudování čekacího stání na zaberaněných štětovnicích s obslužnou lávkou.
 • napojení nových částí stavby na původní přístupovou lávku
 • využití původní konstrukce, která bude doplněna o další štětovnice pro zkrácení rozestupů štětovnic
 • doplnění přímo úvazných prvků pro plavidla
 • původní štětovnice budou kotveny vzpěrami do břehových betonových patek
 • instalace osvětlení, komunikačního zařízení a plavebního značení

Popis projektu

Popis projektu
Vybudování čekacího stání pro malá plavidla v horní a dolní rejdě plavební komory Vrané nad Vltavou pro zvýšení bezpečnosti a komfortu posádek.
Stav projektu
10.8%
100%
Zahájení projektu
15. 01. 2023
Dokončení projektu
31. 07. 2023
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb