Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Nové číslo časopisuje ke stažení na našem webu. Dočtete se v něm mimo jiné, že Ministr dopravy navštívil Labskou vodní cestu a otevřel nové přístaviště v Děčíně, ale také jak Rusko blokuje ukrajinské námořní přístavy a ničí tamní infrastrukturu. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR si Vás dovoluje přizvat k předběžné tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce s názvem „Servisní centrum Roudnice nad Labem – zhotovitel stavby“ Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy. Více zde..

Plavební komora Praha - Staré Město

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Praha, Praha 5 Smíchov
Plavební komora Praha - Staré Město
Říční km
53.40
Zahájení realizace stavby
13. 01. 2020
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2022
Projektant
Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno

Účel projektu

Popis účelů
Odlehčit stávající plavební komoru Praha – Smíchov.
Umožnit rozvoj a plnohodnotné využití vodní dopravy (okružní vyhlídkové plavby, průběžné plavby malých plavidel, osobní lodní linky, nákladní lodě apod.) v Praze a na celé Vltavské vodní cestě.
Základní parametry v bodech

 

Popis projektu

Popis projektu

Přípravu akce do fáze posouzení vlivů na životní prostředí EIA zabezpečovalo Ředitelství vodních cest ČR. 

Další přípravu a realizaci projektu výstavby nové plavební komory 
investorsky zajišťuje

Povodí Vltavy, státní podnik


Současný stav:

 • Plavební komora Praha – Smíchov je díky intenzivní osobní vyhlídkové lodní dopravě nejzatíženější plavební komorou ve střední Evropě
 • Počet proplavených plavidel za rok je průměrně 25 500 s měsíčním maximem více než 3 000 plavidel
 • Je zde pouze jediná plavební komora - ve špičkových měsících (květen – září) dochází k jejímu přetížení s nebezpečnou kumulací čekajících plavidel např. u Karlova mostu
 • Úzké a kapacitně kritické místo celé Vltavské vodní cesty

Řešení projektu

Cíle projektu bude dosaženo výstavbou nové plavební komory Praha – Staré Město překonávající spád Staroměstského jezu, jež zajistí chybějící propojení zdrže Helmovského jezu a zdrže Staroměstského jezu. Spolu se stávající plavební komorou Praha – Mánes vytvoří nezávislou paralelní vodní cestu k plavební komoře Praha – Smíchov, propojující zdrže Helmovského jezu (úsek mezi PK Praha – Štvanice a PK Praha – Smíchov) a zdrže Šítkovského jezu (úsek mezi PK Praha – Smíchov a PK Praha – Modřany).

Plavební komora Praha – Staré Město je navržena v přímé návaznosti na levou nábřežní zeď Dětského ostrova (pohled proti vodě), cca 100 m nad mostem Legií. Dolní rejda plavební komory bude plynule napojena novou dělící zdí na stávající dolní plavební kanál plavební komory Praha – Smíchov cca 135 m po proudu od mostu Legií. 

Předpokládaná doba výstavby je 2 roky od zahájení stavebních prací.

Parametry plavební komory

 • Užitná délka: 55,0 m
 • Užitná šířka: 11,0 m
 • Užitná hloubka: 2,5 m
 • Překonávaný spád: 0,70 - 0,94 m

Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
13. 01. 2020
Dokončení projektu
31. 12. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb