Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Stavební práce na nové plavební komoře Rohatec/Sudoměřice na Baťově kanálu a na modernizaci přilehlého jezu se od dnešního dne rozbíhají naplno! Od 2. 10. 2023 se proto UZAVÍRÁ CYKLOTRASA podél Baťova kanálu i ZELENÁ TURISTICKÁ TRASA v úseku od přístaviště Skalica po inundanční hráz řeky Moravy, a to včetně přechodu přes jez, který se nachází v těsné blízkosti přístaviště Skalica. Více zde..
Projektový administrátor projektu RIS se zaměřením na digitální komunikaci a navigační služby Více zde..
Zveme Vás na Hlubokou, kde se od pondělí 11.9. bude konat již 20. ročník Mezinárodního filmového festivalu VODA MOŘE OCEÁNY. V pondělí začneme ve 14:00 v našem přístavu Hluboká nad Vltavou ukázkou mobilní čističky vody WERO AQUA, která během chvíle upraví vodu z Vltavy tak, že půjde pít! Přijďte ochutnat! Více zde..

Praha - servisní centrum pro plavidla

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Praha
Praha - servisní centrum pro plavidla
Říční km
51.60
Zahájení realizace stavby
-
Ukončení realizace stavby
01. 01. 1999
Projektant
Není uveden

Účel projektu

Popis účelů
Jen pár desítek metrů po proudu pod kotevním stáním u nábřeží Eduarda Beneše je umístěno speciální stání pro servisní ekologické plavidlo SP 150. Jeho úkolem je poskytovat servis osobním a nákladním lodím pohybujícím se v Praze na Vltavě tak, aby nedocházelo k znečišťování životního prostředí.
Základní parametry v bodech

Plavidlo zabezpečuje tyto služby:

 • tankování pohonných hmot
 • tankování užitkové vody
 • odčerpávání fekálních vod
 • odčerpávání nádních vod 
 • sběr použitého oleje
 • prodej oleje ze sudů
 • odběr komunálního odpadu

Popis projektu

Popis projektu

 

Servisní ekologické plavidlo SP 150 tvoří stabilní sestava tlačného člunu TČ 526 (po rekonstrukci SP150) a tlačný remorkér TR 567. Plavidlo vzniklo generální rekonstrukcí tlačného člunu. Do nákladového prostoru byly zabudovány skladovací nádrže a další potřebná technologie pro provoz servisních zařízení. Tato technologie byla po celé délce zakryta přístřeškem, který je z části pevný a z části posuvný pro manipulaci s kontejnery s odpadem a se sudy s olejem. Kotevní a vyvazovací zařízení člunu je původní, nově byl člun vybaven požárním, drenážním a balastním systémem a elektrorozvodem pro zásobování nové technologie. Veškeré vybavení bylo zvoleno tak, aby splňovalo nejpřísnější ekologické předpisy.

Požární systém tvoří požární vodovod zásobovaný přenosnou motorovou stříkačkou a systém pěnového hašení. 

Drenážní systém zabezpečuje vyčerpávání nádních vod servisního plavidla do nádrže nádních vod. V bocích lodi jsou dále zabudovány balastní nádrže 2×6 m3 pro vyrovnávání podélného náklonu plavidla při rozdílném zaplnění nádrží.

Elektrický rozvod je zásoben z vlastního dieselagregátu, z remorkéru nebo ze břehu a napájí jednotlivá strojní zařízení.

Technologické vybavení plavidla

Základní parametry servisního ekologického plavidla

Plavidlo SP 150

 • Délka max. 35,36 m 
 • Šířka max. 9,06 m 
 • Boční výška 2,60 m 
 • Ponor prázdného člunu 0,75 m 
 • Ponor maximální 1,20 m 
 • Výtlak 324 t 

Tlačný remorkér TR 567

 • Délka max. 12,50 m
 • Délka na CWL 11,80 m
 • Šířka max. 8,65 m
 • Boční výška 2,40 m
 • Ponor 1,45 m
 • Výtlak 85 t

Tankování pohonných hmot

Nafta je uskladněna ve dvou nádržích, každá o objemu 24 m(41 tun). Výdej do plavidel je pomocí standardního čerpacího stojanu s 15 m dlouhou hadicí.

Tankování vody

Na lodi je instalována hranolová nádrž o objemu 31 m3, což představuje denní plnění pro 3 velká osobní plavidla a 5 menších lodí.

Odčerpávání fekálních vod

Fekální vody jsou z plavidel vyčerpávány pomocí sací hadice délky 6 m do 2 nádrží. Každá má objem 24 m3, což představuje denní odčerpání pro 3 velká osobní plavidla a 5 menších lodí.

Odčerpávání nádních vod

Nádní vody z plavidel jsou odčerpávány do sběrné nádrže o objemu 13 m3. Tyto vody jsou průběžně odčerpávány do odolejovače SOFRANCE a přes sorpční filtr do nádrže fekálních vod. Odloučený olej se odvádí do nádrže použitého oleje.

Sběr použitého oleje

Použitý olej z dieselmotorů plavidel se odebírá v kanystrech a vylévá se do sběrné nádrže o objemu 3 mna servisním plavidle.

Odběr komunálního odpadu

Na lodi je možné shromažďovat pevný komunální odpad z plavidel do 5 standardních kontejnerů, které jsou vykládány na břeh pomocí hydraulického jeřábu o nosnosti 0,8 t.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
Není uvedeno
Dokončení projektu
01. 01. 1999
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb