Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Stavební práce na nové plavební komoře Rohatec/Sudoměřice na Baťově kanálu a na modernizaci přilehlého jezu se od dnešního dne rozbíhají naplno! Od 2. 10. 2023 se proto UZAVÍRÁ CYKLOTRASA podél Baťova kanálu i ZELENÁ TURISTICKÁ TRASA v úseku od přístaviště Skalica po inundanční hráz řeky Moravy, a to včetně přechodu přes jez, který se nachází v těsné blízkosti přístaviště Skalica. Více zde..
Projektový administrátor projektu RIS se zaměřením na digitální komunikaci a navigační služby Více zde..
Zveme Vás na Hlubokou, kde se od pondělí 11.9. bude konat již 20. ročník Mezinárodního filmového festivalu VODA MOŘE OCEÁNY. V pondělí začneme ve 14:00 v našem přístavu Hluboká nad Vltavou ukázkou mobilní čističky vody WERO AQUA, která během chvíle upraví vodu z Vltavy tak, že půjde pít! Přijďte ochutnat! Více zde..

Přístaviště Klecánky

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Není uveden
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Středočeský kraj, Klecánky
Přístaviště Klecánky
Říční km
37.53
Zahájení realizace stavby
01. 11. 2022
Ukončení realizace stavby
30. 05. 2023
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 23,5 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů

Zajištění krátkodobého a střednědobého podélného stání 4-8 malých plavidel max. délky 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a pitné vody ze 3 odběrných sloupků.

Přístaviště bude veřejného charakteru.

Základní parametry v bodech
  • pravý břeh Vltavy v ř.km 37,53
  • přístavní hrana v délce 80 m
  • podélné stání pro 4-8 malých plavidel
  • připojení na elektřinu a vodu
  • celkem 3 sloupky na odběr elektrické energie a vody
  • osvětlení přístaviště
  • kamerový systém

Popis projektu

Popis projektu

Přístaviště Klecánky se nachází na pravém břehu řeky Vltavy v ř. km 37,53, v prostoru těsně navazujícím na lodní přívoz Klecánky. Pevná přístavní svislá zeď délky 80 m kopíruje stávající hranu břehu. Podél zdi je navržena zpevněná plocha šířky 3 m, která navazuje na stávající asfaltovou odbočku z cyklostezky a pravobřežní komunikace. V místě napojení je navrženo rozšíření zpevněné plochy, na kterém budou umístěny prvky vybavení přístaviště včetně vysokovodního pilíře pro umístění elektrického rozvaděče. Plavidla budou vyvázána podélně, při přístavní zdi. Kapacita stání 4 - 8 plavidel.

Výstup z plavidel na korunu přístavní hrany umožní při nižší hladině ocelové žebříky osazené ve výklencích přístavní zdi. Přístavní hrana bude vybavena celkem 9 kusy obslužných žebříků umístěných v osových vzdálenostech 9,6 m. Návodní hrana přístavní zdi bude vybavena dubovými oděrnými trámci. Na přístavní zeď naváže zpevněná dlážděná plocha s příjezdovou komunikací vybavená informačními panely. Hlavní informační panel bude umístěn v oblouku příjezdové komunikace, v linii začátku přístavní hrany. Ve vzdálenosti 20 m od hlavního panelu bude při břehové hraně obslužné komunikace umístěna doplňková informační tabule s prosklenou oboustrannou vitrínou.

Na břehu bude nad přístavní hranou dominovat železobetonový vysokovodní pilíř, na němž bude umístěn rozvaděč elektrických instalací přístaviště. Kubistické tvarování objektu pilíře záměrně připomíná dámskou lodičku. Jedná se o přenesenou symboliku lodiček v přístavu a elegance plavby. Na koruně přístavní zdi budou instalovány 3 ks odběrných sloupků, které budou vybaveny čtyřmi zásuvkami pro odběr elektrické energie 230V/16A a jedním vývodem pro odběr pitné vody. Výstup z plavidel na korunu přístavní hrany umožní při nižší hladině ocelové žebříky osazené ve výklencích přístavní zdi.

Přístaviště bude osvětleno lampami venkovního osvětlení umístěnými na ocelových stožárech. Pro zajištění minimální plavební hloubky 2,5 m bude podél přístavní hrany provedena prohrábka dna.

Stav projektu
0%
100%
Zahájení projektu
01. 11. 2022
Dokončení projektu
30. 05. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb