Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Přístaviště pro malá plavidla Davle

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Středočeský kraj, Davle
Přístaviště pro malá plavidla Davle
Říční km
77.93
Zahájení realizace stavby
01. 03. 2023
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2023
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 19,8 mil Kč bez DPH

Účel projektu

Popis účelů
Zajištění možnosti krátkodobého a střednědobého stání 10 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody ze 3 odběrných sloupků.
Přístaviště bude veřejného charakteru.
Základní parametry v bodech
  • Krátkodobé a střednědobé stání 10 malých rekreačních plavidel do 20m
  • Připojení na odběr elektrické energie
  • Připojení na pitnou vodu
  • Osvětlení přístaviště
  • Kamerový systém
  • Celkem 3 sloupky na odběr elektrické energie a vody

Popis projektu

Popis projektu
Navrhovaná stavba se nachází na pravém břehu řeky Vltavy v ř. km 77,930 – 77,990, ve zdrži VD Vrané nad Vltavou, v městysi Davle, v blízkosti vlakové stanice a lávky pro pěší vedoucí do centra městyse Davle. Přístaviště je tvořeno plovoucím páteřním molem o délce 52,0 m a šířce 2,5 m a je kotveno ke břehu pomocí ramenátů a lávky s oboustranným zábradlím uložené na betonovou břehovou patku. Mezi ramenátem a lávkou je navrženo zavětrování ocelovými lany. Páteřní molo je složeno z 5 jednotlivých pontonů délky 10,4 m, které jsou tvořeny vždy ocelovou rámovou konstrukcí nesenou 3 plováky tvořenými betonovou skořepinou s výplní z extrudovaného polystyrenu. Součástí mola je 5 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu v osové rozteči 9 m. Výložníky bude možno při nepříznivých podmínkách (zimní období, povodňový stav) sklopit ve směru proudu. K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. Je uvažováno s 1 odběrným sloupkem pro 4 plavidla. V rámci záměru bude realizováno venkovní osvětlení mola. Na koncích výložníků budou umístěna poziční světla.
Stav projektu
87.1%
100%
Zahájení projektu
01. 03. 2023
Dokončení projektu
31. 12. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb