Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - most bývalé polní dráhy ÚČOV

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV
Správce a provozovatel
Není uveden
Praha
Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - most bývalé polní dráhy ÚČOV
Říční km
45.80
Zahájení realizace stavby
16. 03. 2021
Ukončení realizace stavby
30. 11. 2022
Projektant
Valbek spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 78,16 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Řešení nedostatečné podjezdné výšky pod mostními objekty na Vltavské vodní cestě v úseku Mělník - Praha (Holešovice), která dosahovala pouze 4,5 m.

Navrhovaný parametr podjezdné výšky 7,0 m umožní proplutí velkých osobních lodí i přepravu nadměrných nákladů.

Akce je součástí komplexního projektu "Zvýšení parametrů Vltavské vodní cesty", do něhož patří i modernizace plavební komory Štvanice, modernizace plavební komory Hořín vč. horní a dolní rejdy, modernizace mostů na plavebním kanále Vraňany-Hořín a zvýšení ponorů.
Základní parametry v bodech
  • snesení mostní konstrukce jedním z největších jeřábů v ČR
  • nahrazení původní mostní konstrukce identickou replikou
  • zvýšení opěr o 2,4 m a zpětné osazení nové konstrukce
  • stavba nového inundačního pole pro lepší průchod případných povodní
  • vybudování tří opěrných zdí za účelem ochrany objektů staré chlorovny a příjezdové cesty
  • vybudování příjezdové rampy na levém břehu 
  • instalace veřejného osvětlení a plavebního značení

Popis projektu

Popis projektu

Most bývalé polní dráhy - Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)

Původní most tvořila ocelová nýtovaná konstrukce a byl využíván pro polní dráhu z historické čistírny odpadních vod. Již dlouhá léta byl mimo provoz.

Nyní je součástí Staré čistírny odpadních vod a od roku 2010 národní kulturní památkou (v roce 2016 byl budově udělen certifikát "kotevní bod organizace Evropské cesty průmyslového dědictví" (ERIH))

Po jeho demontáži 7. dubna 2021 bylo zjištěno podstatně rozsáhlejší korozní poškození, než předpokládal původní průzkum provedený během projektování. Byl tedy proveden druhý průzkum, na základě kterého projektant navrhl výrobu věrné repliky mostu, za použití nových materiálů, nových postupů protikorozní ochrany, ale s použitím původní technologie spojování – nýtování.

Návrh projektanta byl nezávisle posouzen ze strany Kloknerova ústavu ČVUT a rovněž byla doporučena výroba repliky. Na základě souhlasného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy byla na jaře 2022 zahájena výroba věrné repliky původního mostu. V rámci prací na staveništi bylo zatím podle původního projektu vytvořeno nové mostní pole a tím vznikl rozšířený inundační prostor pro lepší převedení povodňových průtoků. Dále bylo provedeno navýšení pravobřežní opěry a provádí se zvýšení levobřežní nájezdové rampy na most. Pro možnost zvýšení nájezdové rampy je vybetonováno několik opěrných zdí.

Následně budou na navýšenou nájezdovou rampu vráceny koleje úzkorozchodné dráhy pro budoucí možnost pojezdu důlního vláčku.

Osazení repliky původního mostu zpět na spodní stavbu zvýšenou pro proplouvání lodí výšky až 7 m je plánováno na červen roku 2022.Pražský plavební kanál Troja-Podbaba, který byl vybudován na přelomu 19. a 20. století, kříží tři propojení s Císařským ostrovem. Ani jedno však svou podjezdnou výškou nevyhovuje parametrům moderní vodní cesty. Most bývalé polní dráhy původně sloužil dopravě kalů z historické čistírny odpadních vod na kalové pole na Císařském ostrově pro jejich odvodnění. Podjezdná výška tohoto mostu dosahovala před rekonstrukcí 5,1 m.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
16. 03. 2021
Dokončení projektu
30. 11. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb