Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR zve dodavatele stavebních prací na představení plánu investičních akcí na rok 2022. Hlavním účelem akce je seznámení potencionálních dodavatelů se záměry na zahájení veřejných zakázek na stavební práce v průběhu kalendářního roku 2022. Na setkání budou prezentovány rovněž informace ke strategie Ředitelství vodních cest ČR v oblasti odpovědného veřejného zadávání. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Technický pracovník – servisní plavidlo Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Referent správy a provozu majetku Více zde..

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - most bývalé polní dráhy ÚČOV

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV
Správce a provozovatel
Není uveden
Praha
Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - most bývalé polní dráhy ÚČOV
Říční km
45.80
Zahájení realizace stavby
16. 03. 2021
Ukončení realizace stavby
31. 03. 2022
Projektant
Valbek spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 78,16 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Není uveden
Základní parametry v bodech
Není uveden

Popis projektu

Popis projektu

Most bývalé polní dráhy - Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)

Původně byl most užíván pro polní dráhu z historické čistírny odpadních vod, nyní již není dopravně využíván. Most bude zdvižen a doplněn o inundační pole v podobě železobetonové trámové konstrukce z pohledového betonu, které vytvoří předpoklady pro vybudování protipovodňových opatření v rámci nově rozšířené Ústřední čistírny odpadních vod. Návrh tohoto pole byl volen záměrně jednoduchý se střízlivými proporcemi, aby kompozičně nekonkuroval oblouku ocelového mostu a naopak podtrhl jeho elegantní tvar.
Most je součástí areálu Ekotechnického muzea, které je včetně něj národní kulturní památkou. Na mostě bude obnovena polní dráha v rozchodu 600 mm, přičemž bude výhledově možné uskutečnit její napojení na soustavu kolejišť v areálu muzea.

Není uveden
Stav projektu
30.2%
100%
Zahájení projektu
16. 03. 2021
Dokončení projektu
31. 03. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb