Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Ředitelství vodních cest ČR zve dodavatele stavebních prací na představení plánu investičních akcí na rok 2022. Hlavním účelem akce je seznámení potencionálních dodavatelů se záměry na zahájení veřejných zakázek na stavební práce v průběhu kalendářního roku 2022. Na setkání budou prezentovány rovněž informace ke strategie Ředitelství vodních cest ČR v oblasti odpovědného veřejného zadávání. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Technický pracovník – servisní plavidlo Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Referent správy a provozu majetku Více zde..

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - silniční most na místní komunikaci ÚČOV

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV
Správce a provozovatel
Není uveden
Praha
Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - silniční most na místní komunikaci ÚČOV
Říční km
45.60
Zahájení realizace stavby
16. 03. 2021
Ukončení realizace stavby
30. 04. 2022
Projektant
Valbek spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 115,2 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Není uveden
Základní parametry v bodech
Není uveden

Popis projektu

Popis projektu

Silniční most na místní komunikaci – Ústřední čistírna odpadních vod

Most v současné době slouží jako hlavní komunikační spojení mezi Císařským ostrovem a městskou částí Praha 6 - Papírenskou ulicí na levém břehu plavebního kanálu Trója - Podbaba. Přemostění je využíváno zejména pro provoz ÚČOV a pro převedení celého souboru inženýrských sítí přes plavební kanál do areálu ÚČOV. Jedná se o jednopolový ocelový silniční most, který bude zdvižen o 1,6 m. Konstrukci mostu tvoří dva ocelové hlavní komorové nosníky výšky 1950 mm, jež budou pouze opravené. Spodní stavba bude podbetonována v souladu se stávajícím stavem. Volná šířka komunikace na mostě mezi svodidly je 7,5 m, oboustranné chodníky na vnějších stranách jsou šířky cca 1,35 m. Rampy na obou březích kanálu budou upraveny na vyšší podélný sklon.

Není uveden
Stav projektu
30.6%
100%
Zahájení projektu
16. 03. 2021
Dokončení projektu
30. 04. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb