Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Závadu na pohyblivém mostě do přístavu Hluboká nad Vltavou se podařilo odstranit, most je tak plně v provozu a nic nebrání zaplouvání všech lodí do přístavu. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR si Vás dovoluje přizvat k předběžné tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce s názvem „Servisní centrum Roudnice nad Labem – zhotovitel stavby“ Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Referent správy a provozu majetku Více zde..

Rekonstrukce železničního mostu Kolín

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
„SDRUŽENÍ KOLÍN“ Viamont DSP a.s.

Železničářská 1385, 400 03 Ústí nad Labem


Eurovia CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1


EDS Holding, a.s.

Klišská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Správce a provozovatel
SŽDC s. o.,

Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8

Středočeský kraj, Kolín
Rekonstrukce železničního mostu Kolín
Říční km
921.10
Zahájení realizace stavby
01. 06. 2009
Ukončení realizace stavby
01. 11. 2010
Projektant
„SDRUŽENÍ KOLÍN“ VPÚ DECO PRAHA a.s.

Podbabská 20, 160 00 Praha 6


SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1A, 130 00 Praha 3

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 352 mil.
EU - Operační program Doprava 877 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Původní železniční most přes Labe z roku 1908 nevyhovoval svou podjezdnou výškou 4,35 m současným požadavkům na parametry vodní cesty. Byl proto nahrazen novým moderním mostem s podjezdnou výškou 5,25 m. Zajímavostí tohoto mostu je možnost vybavit v budoucnosti jedno jeho pole zdvižným mechanismem, který umožní v případě potřeby proplutí lodí o výšce až 7 m.
Základní parametry v bodech
 • Demolice původního železničního mostu s ocelovou příhradovou konstrukcí délky 132 m z roku 1908.
 • Výstavba nového železničního mostu - výměna nosné konstrukce a výstavba nové spodní stavby na místě stávající.
 • Tvarově návrh nového mostu navazuje na původní příhradovou konstrukci.
 • Kompletní rekonstrukce železničního spodku a svršku v délce 2901,3 m.
 • Nové napojení železniční vlečky teplárny Dalkia Kolín a. s.
 • Rekonstrukce dvou železničních přejezdů v ulicích Tovární a Starokolínská.
 • Výstavba protihlukových stěn v délce téměř 1 km.
 • Přeložky inženýrských sítí a úprava okolních komunikací.
 • Rekonstrukce nástupišť 4 a 5 stanice Kolín hlavní nádraží.
 • Výstavba nového trakčního vedení a úpravy stávajícího zabezpečovacího zařízení.
 • Osazení plavebního značení s osvětlením a radarového odražeče pro zvýšení bezpečnosti lodního provozu.

Popis projektu

Popis projektu
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

 

 

Při rekonstrukci bylo upraveno přes 2900 m železničního spodku a svršku, postaveno nové trakční vedení a modernizováno zabezpečovací zařízení. Byly při ní také zrekonstruovány dva železniční přejezdy v ulicích Starokolínská a Tovární. Přejezdy jsou zabezpečené nejmodernější technologií a jejich povrch je celopryžový, čímž se výrazně sníží hlučnost silničního provozu.

Cestující, kteří využívají služeb železniční dopravy, se mohou radovat ze dvou zbrusu nových nástupišť ve stanici Kolín hlavní nádraží. Nástupiště číslo 4 a 5 splňují požadavky na pohodlné a bezpečné cestování. Nechybí bezbariérové přístupy, navigační systém a nástupištní hrana v takové výšce, aby umožňovala snadný výstup a nástup.

Projekt také zajistil snížení hlukové zátěže v okolí tratě. V rámci stavby byla realizována protihluková opatření v podobě protihlukových stěn v délce téměř 1000 m.

 

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 06. 2009
Dokončení projektu
01. 11. 2010

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb