Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V lokalitě středního Labe vznikají další nová přístaviště, u kterých bude možné zdarma zakotvit. Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejných přístavišť pro malá plavidla a plavidla osobní lodní dopravy přímo v centru Poděbrad. Plovoucí mola budou bezbariérová a umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru města. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. Více zde..
Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách analýzu končící plavební sezóny Více zde..

Horní plavební kanál Roudnice nad Labem - povodňová ochrana

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Zakládání staveb a.s.

Dobronická 1371, 148 26 Praha 4

Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Ústecký kraj, Roudnice nad Labem
Horní plavební kanál Roudnice nad Labem - povodňová ochrana
Říční km
809.10
Zahájení realizace stavby
19. 09. 2005
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2005
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 1,627 mil. Kč
EU - Operační program infrastruktury 0,866 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
  • ochrana a vyvazování plavidel za velkých vod
  • bezpečnost vlastních plavidel v chráněném místě, hlídkujícího personálu na plavidlech a bezpečnost staveb nacházejících se v korytě vodního toku a v jeho bezprostřední blízkosti
Základní parametry v bodech
Není uveden

Popis projektu

Popis projektu
Nové vyvazovací prvky jsou umístěny na březích horního plavebního kanálu Labe v Roudnici nad Labem, říční km 27,865 – 28,040. Na levém břehu (v ulici Nábřežní) byla navržena 2 lodní stání, které tvoří 6 vyvazovacích kruhů umístěných podél místní komunikace, těsně za hranou břehu nebo přímo v jeho svahu. Na pravém břehu jsou za štětovou stěnou 3 vázací kruhy, které budou využívány pro příčné vyvazování plavidel za vysokých vodních stavů.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
19. 09. 2005
Dokončení projektu
31. 12. 2005

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb