Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Pro poruchu zdvižného mostu přes vjezd do přístavu Hluboká n.V. je omezena podjezdná výška na cca 2,5 - 2,7 m (podle aktuálního vodního stavu). Omlouváme se za vzniklé komplikace a snažíme se urychleně poruchu vyřešit. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR si Vás dovoluje přizvat k předběžné tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce s názvem „Servisní centrum Roudnice nad Labem – zhotovitel stavby“ Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Referent správy a provozu majetku Více zde..

Modernizace ochranného stání v Hřensku

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Hřensko
Modernizace ochranného stání v Hřensku
Říční km
729.00
Zahájení realizace stavby
30. 04. 2020
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2020
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 16,7 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Ochranné stání zajišťuje:
 • Možnost vyvázání při vyčkávání plavidel na přípřež remorkérem BESKYDY organizovanou dále proti proudu směrem do Děčína a Ústí n.L., kde jsou při nižších vodních stavech obtížné plavební podmínky
 • Za povodní představuje poslední místo ochrany plavidel, pokud při nástupu povodně již nejsou schopna doplout proti proudu do nejbližšího ochranného přístavu v Děčíně-Rozbělesích

Ochranné stání je veřejné. Je součástí komplexního řešení modernizace vodních cest s cílem zvýšit bezpečnost a spolehlivost plavebního provozu i ochrany okolí na Labské vodní cestě doplněním sítě ochranných stání pro plavidla.

Cíl projektu:
 • Poskytnout možnost bezpečného vyvázání čtyřem plavidlům o rozměrech 137 x 11,5 m během povodňových událostí. 
Základní parametry v bodech
Ochranné stání pro velká plavidla
 • 8 daleb v těsné blízkosti státní hranice s Německem při pravém břehu
 • původní dalby byly zachovány a zvýšeny o 4,75 m
 • v úrovni každé podesty jsou umístěné vyvazovací prvky
 • každá dalba je tvořena šesticí ocelových sloupů propojených ocelovými podestami
 • sloupy z řady směrem do koryta byly navýšeny na požadovanou výšku 2,8 m nad úroveň hladiny odpovídající povodním v roce 2002 (tj. 128,33 m n. m.) dvojicí ocelových trub se třemi podestami s vyvazovacími prvky
 • dalby jsou v horní části spojeny vysokopevnostním řetězem, který je ukotven v železobetonovém bloku umístěném ve dně toku a slouží k přenosu zatížení mezi dalbami
 • železobetonový blok je ukotven ke dnu šikmými pilotami
 • nové plavební značení nainstalováno v souladu s Řádem plavební bezpečnosti

Popis projektu

Popis projektu
Realizace proběhla v několika fázích:
Od 30.4. 2020 - výroba jednotlivých stavebních prvků
Od poloviny srpna 2020 - příprava podmínek pro montáž na místě (montážní plošina)
Od začátku září 2020 - vlastní montáž navyšovaných částí ocelových trubek, instalace spojovacího řetězu, lávky

Základním technickým řešením stavby byla modernizace stávajícího stání, spočívající v navýšení stávajících daleb nad úroveň Qextrem, které umožní bezpečné vyvazování 4 návrhových plavidel.

Původní konstrukce daleb byla tvořena šesticí ocelových trubek DN 530. Trubky jsou pevně propojeny ocelovými podestami ve čtyřech úrovních. V prostoru uvnitř takto tvořeného šesti-úhelníku je otvor 1,1 x 0,6 m, skrz který je veden ocelový žebřík. Každé z pater je vybaveno svařovaným pacholetem na straně směrem do toku. Dvě krajní trubky DN 530 – směrem do toku, jsou vyvýšeny o 1,4 m nad úroveň horní podesty. Ostatní trubky jsou vyvýšeny o 0,3 m nad úroveň horní podesty.

Navýšení trubek z řady směrem do koryta bylo provedeno ocelovou trubkou DN 530, dl. 4,8 m, až na požadovanou výšku 2,8 m nad kritickou hladinu. Kritickou hladinou se rozumí úroveň hladiny z povodňové události z roku 2002. Navýšení trubek z řady směrem ke břehu bylo provedeno ocelovou trubkou DN 530, dl. 4,9 m, až do výšky horní podesty, tj. 1,8 m nad kritickou hladinu. Umístěné trubky jsou vyplněny cementovou zálivkou. Celá čtveřice trubek je ve čtyřech úrovních propojena ocelovými podestami. Vrchní podesta se nachází 1,0 m pod horní hranou navýšené řady trubek směrem do koryta. Další tři patra jsou odstupňovány po 1,3 m od patra nad. Pochozí plochu podesty tvoří plech s oválnými výstupky. V příčné ose každého patra - směrem do toku, je umístěno ocelové pachole. Pachole slouží k vyvazování plavidel. Ocelový žebřík spojuje svrchní, nově navržené patro s horním patrem stávající konstrukce. Žebřík vede po boční straně dalby proti směru proudění.

Dalby jsou v horní části spojeny vysokopevnostním řetězem, který je ukotven v železobetonovém bloku umístěném ve dně toku a slouží k přenosu zatížení mezi dalbami.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
30. 04. 2020
Dokončení projektu
31. 12. 2020

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb