Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Ochranné stání Lovosice

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Labská strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Není uveden
Ústecký kraj, Lovosice
Ochranné stání Lovosice
Říční km
789.00
Zahájení realizace stavby
19. 07. 2023
Ukončení realizace stavby
15. 12. 2023
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 17,8 mil. Kč bez DPH

Účel projektu

Popis účelů
V těsné blízkosti přístavu Lovosice - Prosmyky bude vybudováno ochranné stání pro bezpečné vyvázání jednoho návrhového plavidla o rozměrech 137 x 11,5 m pro případ příchodu povodní.
Modernizace ochranného stání Lovosice je součástí zastřešujícího strategického cíle „Zkapacitnění a modernizace vodních cest“. Cílem je zvýšit bezpečnost a spolehlivost plavebního provozu na labské vodní cestě, a to i za pomoci doplnění sítě ochranných stání pro velká plavidla. V roce 2020 byla dokončena modernizace obdobného ochranného stání ve Hřensku.
Základní parametry v bodech
- odstranění 6 ks stávajících daleb
- navýšení tří daleb o 7,5 m
- propojení daleb D01 a D03 se břehem pomocí kotvících konstrukcí (ramenátů)
- osazení prostřední dalby D02 přístupovou lávkou
- lávka délky 7,44 m a šířky 1,0 m
- osazení nového plavebního značení

Popis projektu

Popis projektu

V současnosti se v prostoru vyvazovacího stání v Lovosicích nachází řada nízkých ocelových daleb. Šest z nich bude odstraněno a tři budou zvýšeny o 7,5 m. Navýšené dalby budou převyšovat úroveň kritické hladiny z povodní roku 2002 o 2,8 m, aby bezpečně dosahovaly až nad úroveň vyvázané lodě.

Dalby budou tvořeny čtveřicí svařených ocelových trubek. Tato čtveřice svařenců bude propojena podestami s pacholaty celkem v pěti úrovních. Vrchní patro bude umístěno 1,8 m nad kritickou hladinu. Následující podesty budou odstupňovány po výškách 1,3 m. Ocelový žebřík o délce 9,2 m bude veden po straně konstrukce, odvrácené od směru proudění. Prostřední dalba bude osazena ocelovou přístupovou lávkou spojující ji se břehem.
Lávka bude mít délku 7,44 m a šířku 1,0 m a bude osazena demontovatelným zábradlím výšky 1,1 m.

Stav projektu
96%
100%
Zahájení projektu
19. 07. 2023
Dokončení projektu
15. 12. 2023
Ke stažení

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb