Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V lokalitě středního Labe vznikají další nová přístaviště, u kterých bude možné zdarma zakotvit. Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejných přístavišť pro malá plavidla a plavidla osobní lodní dopravy přímo v centru Poděbrad. Plovoucí mola budou bezbariérová a umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru města. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. Více zde..
Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách analýzu končící plavební sezóny Více zde..

Modernizace stání OLD v Ústí nad Labem – Vaňov

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Ústí nad Labem
Modernizace stání OLD v Ústí nad Labem – Vaňov
Říční km
769.00
Zahájení realizace stavby
30. 04. 2020
Ukončení realizace stavby
31. 01. 2023
Projektant
Vodní cesty, a.s.

Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4


PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 8 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů

Cílem záměru je modernizace stávajícího stání OLD na levém břehu Labe v ř. km 769,03 pro zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a doplnění nezbytné pozemní části s cílem eliminace provozních nákladů na nutné manipulace s molem v zimě a za povodní a zvýšení využitelnosti stání.

Základní přístavní činnost bude veřejného charakteru.

Základní parametry v bodech
Modernizace

1. etapa

 • umístění typového plovoucího mola
 • instalace plavebního značení
 • instalace informačního systému pro provoz přístaviště

2. etapa
 • doplnění břehového kotvení pro trvalé ponechání mola na místě i za povodní či při ledových jevech
 • nové osazení ocelové lávky
 • osvětlení přístaviště a přístupu k molu
 • kamerový systém
 • vybudování přípojek pro odběr elektrické energie a vody

Popis projektu

Popis projektu

1. etapa 4/2020 - 8/2020 - zhotovitel LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
2. etapa 7/2022 - 11/2022 - zhotovitel bude vybrán ve výběrovém řízení

V první etapě dojde k umístění typového plovoucího mola v místě původního mola, včetně instalace plavebního značení a informačního systému pro provoz přístaviště. V současné době jsou zde osazeny dvě ocelové štětovnice, kterými bude molo připevněno. Při zamrznutí Labe, při povodňových stavech či při ledových jevech se lávka zvedne jeřábem pomocí zvedacích látkových popruhů a plovoucí molo bude odvezeno po vodě do ochranného přístavu.

Nový přístavní můstek šířky 4 m a délky 10 m má konstrukci, která byla převzata z můstků užívaných ve Spolkové republice Německo i pro největší osobní lodě. Přístupová lávka šířky 1,5 m umožní bezpečný nástup a výstup cestujících včetně osob na vozíku a s dětskými kočárky z různých druhů osobních lodí délky až 110 m.
Ocelová konstrukce plovoucího šípového mola je symetrická, pouze nástupní plochy orientované do prostoru řeky se nacházejí v rozdílných výškových úrovních nad rovinou hladiny vodní plochy. K vyvazování plavidel slouží pacholata umístěná na mole. Konstrukci mola (plovák, paluby, oděrky, lávka) doplňuje symetrická a dynamická konstrukce plachty (membrány) zavěšené nad palubou. Plachta je podepřena dvojicí svislých stožárů kotvených ke konstrukci mola a je napínána do špic mola. Ocelová konstrukce zavěšení plachty je kotvena do ocelové konstrukce plovoucího mola. Stožáry budou snížené, aby bylo možné při zastavení plavby odvést molo do ochranného přístavu. Zábradlí tvoří zábradelní dílce kotvené přes patní plechy do nosné konstrukce mola. Zábradelní dílce se skládají z nerezového trubkového madla, sloupků z pásové oceli a vodorovných příčlí výplně zábradlí vyhotovené z trubek. Část zábradlí je tvořena pevnými informačními panely.

Ve druhé etapě bude doplněno břehové kotvení, které umožní trvalé ponechání mola na místě i za povodní či při ledových jevech. Ocelová lávka bude osazena do nového železobetonového základu v pozemní břehové části a budou doplněny vázací kruhy, ke kterým bude molo kotveno pomocí lan. Stávající štětovnice budou odstraněny.
Přístaviště včetně přístupu bude osvětleno, monitorováno kamerovým systémem a bude zabezpečen odběr elektrické energie a vody pro osobní lodě, včetně vybudování potřebných přípojek.
Zároveň bude doplněn informační systém přístaviště.
Pozemní část přístaviště doplní rozptylová plocha s přístřeškem, přístupová cesta, městský mobiliář. Bude optimalizována stávající zastávka MHD.

Stav projektu
50%
100%
Zahájení projektu
30. 04. 2020
Dokončení projektu
31. 01. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb