Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Již tuto sobotu 20.5. se na Ministerstvu dopravy koná den otevřených dveří. Zveme Vás na bohatým program, v rámci kterého budete mít nejen možnost prohlédnout si i běžně nepřístupné prostory budovy, ale také získat informace o všech druzích dopravy. Více zde..
Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba s úvodním slovem ředitele Odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy ČR Evžena Vydry, které se zaměřuje na projednávané úkoly (Labská smlouva, výměna přístavních území ČR v Hamburku apod.). Více zde..

Přístaviště Čelákovice

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Středočeský kraj, Čelákovice
Přístaviště Čelákovice
Říční km
872.00
Zahájení realizace stavby
31. 01. 2021
Ukončení realizace stavby
15. 06. 2023
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 45,7 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů

Zajištění krátkodobého a střednědobého stání 16 malých plavidel max. délky 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a pitné vody ze 4 odběrných sloupků.

Zajištění krátkodobého stání (zastávka) osobních lodí, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a pitné vody.

Přístaviště bude veřejného charakteru.

Základní parametry v bodech

Přístaviště malých plavidel

 • na levém břehu Labe v ř. km 872,83 – 872,92
 • plovoucí molo pro stání 16 malých plavidel
 • připojení na elektrickou energii
 • odběr pitné vody
 • celkem 4 odběrné sloupky pro odběr elektrické energie a vody
 • osvětlení
 • kamerový systém
 • informační panel

Stání pro osobní lodní dopravu

 • na levém břehu Labe v ř. km 872,74
 • vstupní portál
 • osvětlený přístavní můstek
 • kamerový systém
 • připojení na elektrickou energii (230 a 400V)
 • připojení na odběr pitné vody

Popis projektu

Popis projektu

Stavba se skládá ze dvou územně oddělených částí:

Přístaviště malých plavidel
Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel je situována na levém břehu řeky Labe v ř. km 872,8 - 872,92 v blízkosti lávky přes Labe.

Přístaviště umožňuje stání malých rekreačních plavidel do 20 m o kapacitě stání max. 16ti plavidel.

Plovoucí molo o celkové délce 83,2 m a šířce 2,5 m je uchyceno k břehu a na něm umístěným kotevním blokům na ramenáty, které umožňují pohyb mola v celém rozsahu hladin. Mezi jednotlivými rameny je navrženo zavětrování ocelovými lany. Molo je rozděleno na 8 samostatných sekcích o šířce 2,5 m a o délce 10,4 m, které jsou vzájemně pružně spojeny.

K vyvazování plavidel slouží uvazovací pacholata a rohatinky, které jsou rozmístěny na přistávací hraně a na výložnících. V rámci plovoucího mola bude na návodní straně mola připevněna ocelová konstrukce z válcovaných profilů, která bude sloužit k odklonění plovoucích předmětů především za zvýšených průtoků a zabránění případnému poškození plovoucího mola.

K přístavišti povede přípojka elektrické energie a vodovodní přípojka. Na molu budou instalovány čtyři odběrné sloupky umožňující připojení plavidel k odběru elektrické energie a pitné vody.

Osvětlení mola bude řešeno celkem pěti druhy svítidel – hlavní svítidla pro osvětlení mola, zemní svítidla pro orientační osvětlení přístupových lávek, svítidla pro nasvícení vodní hladiny pod výložníky, osvětlení informačních panelů na koncích mol a poziční světla na koncích výložníků. Na stožáry se svítilnami budou instalovány kamery pro monitorování prostoru mola. Vzhledem k velikosti mola a rozsahu sledovaného prostoru budou použity celkem čtyři fixní (nepohyblivé) kamery, jejichž záběry se budou překrývat.

Předpokládaný termín:
zahájení stavby 7/2022, dokončení stavby v roce 2023.

 

Stání pro osobní lodní dopravu 

Navrhovaná stavba přístaviště osobní lodní dopravy je situována na levém břehu řeky Labe v ř. km 872,7  (nad plavební komorou Čelákovice).

Přístaviště umožňuje stání osobních lodí o rozměru do 85 x 11,4 m o kapacitě 1 stání. Pro stání je navržen plovoucí ocelový podhonový přístavní můstek o rozměrech 9,0 x 4,0 m. Konstrukci mola tvoří vlastní podhonový plovák a přístupová lávka. V ose plováku jsou na přídi a na zádi osazeny úvazové kruhy pro vyvázání pontonu mola ke břehu. K přikotvení plovoucího přístavního můstku slouží kotevní bloky.  Kotevní blok zároveň slouží jako základ pro vstupní bránu přístaviště. Na jeden z bloků je kloubově uložena přístupová lávka na přístavní můstek. Po stranách opěrného bloku budou osazeny závěsy jistícího řetězu.

Přístupová lávka o celkové šířce 2,0 m a světlé šířce 1,5 m je tvořena trojicí příhradových nosníků. Na hranu břehu je situována vstupní brána na lávku.

Osvětlení můstku bude řešeno celkem čtyřmi druhy svítidel: osvětlení butonu ve vstupním portálu a nasvícení vstupního prostoru na přístupovou lávku, LED svítidla v madle zábradlí pro osvětlení přístupové lávky, svítidla pro nasvícení plochy pro nástup a výstup z plavidel a poziční světla.

V horní části vstupního portálu bude instalována jedna kamera KM pro monitorování prostoru můstku.

K přístavišti povede přípojka elektrické energie, kabelová trasa bude vedena podél cyklostezky na straně vzdálené od řeky, v místech situování přístaviště bude vedena přechodem přes cyklostezku. Na molu budou zřízeny přípojky 3x 400V/125A a 1 x 230V/16A.

K přístavišti povede vodovodní přípojka, bude vedena do vodoměrné šachty a dále do armaturní šachty, kde bude osazen odběrný ventil s vodoměrem, odkud bude čerpána voda do stojících plavidel.

 

Stav projektu
86.8%
100%
Zahájení projektu
31. 01. 2021
Dokončení projektu
15. 06. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb