Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Stavební práce na nové plavební komoře Rohatec/Sudoměřice na Baťově kanálu a na modernizaci přilehlého jezu se od dnešního dne rozbíhají naplno! Od 2. 10. 2023 se proto UZAVÍRÁ CYKLOTRASA podél Baťova kanálu i ZELENÁ TURISTICKÁ TRASA v úseku od přístaviště Skalica po inundanční hráz řeky Moravy, a to včetně přechodu přes jez, který se nachází v těsné blízkosti přístaviště Skalica. Více zde..
Projektový administrátor projektu RIS se zaměřením na digitální komunikaci a navigační služby Více zde..
Zveme Vás na Hlubokou, kde se od pondělí 11.9. bude konat již 20. ročník Mezinárodního filmového festivalu VODA MOŘE OCEÁNY. V pondělí začneme ve 14:00 v našem přístavu Hluboká nad Vltavou ukázkou mobilní čističky vody WERO AQUA, která během chvíle upraví vodu z Vltavy tak, že půjde pít! Přijďte ochutnat! Více zde..

Přístaviště Kolín

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Středočeský kraj, Kolín
Přístaviště Kolín
Říční km
920.00
Zahájení realizace stavby
01. 01. 2021
Ukončení realizace stavby
20. 12. 2023
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 41, 5 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů

Zajištění krátkodobého a střednědobého podélného stání 5 malých rekreačních plavidel do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody ze 3 odběrných sloupků.

Zajištění krátkodobého stání (zastávka) osobních lodí, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících.
Základní parametry v bodech

Přístaviště malých plavidel

 • pravý břeh Labe v ř. km 919,95 – 920,05
 • plovoucí molo délky 100 m
 • podélné stání pro 5 malých plavidel
 • připojení na elektřinu a vodu
 • celkem 3 sloupky na odběr elektrické energie a vody
 • osvětlení


Stání pro osobní lodní dopravu

 • levý břeh Labe v ř. km 919,80 na Kmochově ostrově
 • vstupní portál
 • osvětlený přístavní můstek
 • kamerový systém

Popis projektu

Popis projektu

Stavba se skládá ze dvou územně oddělených částí:

Přístaviště malých plavidel

Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel se nachází na pravém břehu řeky Labe v ř. km 919,95 – 920,05, ve zdrži VD Klavary, ve městě Kolín, v blízkosti nové lávky přes Labe.
Přístaviště je tvořeno plovoucím molem o délce 100 m a šířce 2,5 m a je kotveno na 4 ocelové dalby pomocí objímek umožňujících vertikální pohyb v rozsahu aktuálních hladin na Labi. Plovoucí molo je složeno z 10 jednotlivých sekcí, které jsou tvořeny vždy 2 železobetonovými plováky s výplní z polystyrenu a na nich je upevněna ocelová, pozinkovaná nástavba s pochozí plochou s protiskluznou úpravou. K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole.
Přístup je zajištěn 2 pohyblivými lávkami délky 5,9 m. Na břehu je navržen kotevní blok pro vázací kruh a pojistný řetěz.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Odběr elektriky a vody bude umožněn prostřednictvím 3 odběrných sloupků.
V rámci záměru bude realizováno venkovní osvětlení. Na koncích výložníků budou umístěna poziční světla.

Předpokládaný termín:
zahájení stavby 6/2023, dokončení stavby 12/2023.

Stání pro osobní lodní dopravu 

Přístaviště osobní lodní dopravy je situováno na levém břehu na Kmochově ostrově v ř. km 919,80.
Přístaviště je tvořeno plovoucím ocelovým podhonovým přístavním můstkem o rozměrech 9,0 x 4,0 m.
Molo pro OLD zajišťuje nástup a výstup z plavidel ve dvou výškových úrovních – nižší je ve výšce 0,9 m nad úrovní hladiny a vyšší pak ve výšce 1,5 m nad hladinou. Součástí jsou 3 kotevní bloky, ke kterým je můstek vyvázán. Bloky jsou opatřeny vázacími kruhy pro uchycení úvazných lan a pojistného řetězu.
Výstup z můstku je zajištěn ocelovou lávkou světlé šíře 1,5 m a délce 10,5 m uložené na betonovou břehovou patku.
Plovoucí můstek je vybaven kamerovým systémem, informačním značením a záchrannými prvky.
V rámci přístaviště je realizováno osvětlení můstku včetně lávky a vstupního portálu.

Přístaviště je veřejného charakteru.
Dokončeno bylo v červnu 2023.

Stav projektu
50.2%
100%
Zahájení projektu
01. 01. 2021
Dokončení projektu
20. 12. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb