Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Pojďte s námi stavět vodní cesty pro 21. století. Hledáme nové kolegyně a kolegy na pozice Odborný referent/ka oddělení realizace a Odborný referent/ka pro životní prostředí. Více zde..
Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba s úvodním slovem ředitele Ředitelství pro stavbu vodních cest Berlín přibližuje nové lodní zdvihadlo Niederfinow. Více zde..

Přístaviště Litoměřice

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Labská strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR

Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Ústecký kraj, Litoměřice
Přístaviště Litoměřice
Říční km
792.11
Zahájení realizace stavby
31. 03. 2022
Ukončení realizace stavby
31. 10. 2022
Projektant
Projekční sdružení Úvaziště Litoměřice
Vodní cesty a.s. a PROVOD – inženýrská společnost s.r.o.

Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 37 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Zajištění krátkodobého a střednědobého stání 14 malých plavidel, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody do malých plavidel ze 4 odběrných sloupků.

Zajištění krátkodobého stání - zastávka osobních lodí, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a možnosti odběru elektrické energie a vody do osobních lodí.

Přístaviště budou veřejného charakteru.
Základní parametry v bodech
Přístaviště malých plavidel
 • na pravém břehu řeky Labe v ř. km 792,23
 • plovoucí molo pro stání 14 malých plavidel do 12 m
 • připojení na elektřinu a vodu
 • celkem 4 odběrné sloupky pro odběr elektrické energie a vody
 • vstupní brána s informačními tabulemi 
 • osvětlení a kamerový systém

Stání pro osobní lodní dopravu
 • na pravém břehu řeky Labe v ř. km 792,11
 • přístavní můstek pro jedno plavidlo do 110 x 11,5 m 
 • dvě přístupové lávky
 • osvětlení a kamerový systém
 • připojení na elektřinu a vodu pro osobní lodě

Popis projektu

Popis projektu
Stavba se skládá ze dvou územně oddělených částí na pravém břehu řeky Labe v blízkosti Lodního náměstí.

Přístaviště malých plavidel
Předmětem stavebního objektu je odstranění stávajícího mola na pravém břehu řeky při ústí do Labe v Mlýnském rameni v ř. km 792,23 a vybudování nového plovoucího mola malých rekreačních plavidel užitné délky do 12 m o kapacitě stání max. 14 plavidel. Plovoucí molo bude mít délku 57,75 m a šířku 2,0 m.
Součástí mola bude 7 kusů plovoucích výložníků osazených šikmo poproudním směrem. Délka výložníků bude 6,1 m a celková šířka 0,85 m. Osová rozteč výložníků bude 7,97 m. V případě potřeby, při nepříznivých podmínkách (zimní období, očekávaný povodňový stav), kdy je zakázána plavba, bude možno výložníky sklopit podél mola a zaaretovat jejich polohu. Pod páteřním molem a výložníky budou umístěny železobetonové plováky o vnějších rozměrech 3,0 x 2,0 a výškou 1,3 m. Molo bude na protiproudní straně opatřeno ochranou konstrukcí proti chodu ledu a plavenin. Pochozí plocha mola a výložníků bude z masivního dřeva. Boky mola budou opatřeny dubovými podélnými fendry. Strany mola, které nebudou sloužit k vyvazování lodí budou opatřeny nerezovým trubkovým zábradlím výšky 1,02 m. Kotvení plovoucího mola bude provedeno pomocí 2 ks daleb. K vyvazování plavidel budou sloužit vazáky umístěné na výložnících (6 ks na výložníku – celkem 42 ks) a na hlavním mole budou umístěna pacholata v počtu 8 ks.
Výstup na břeh a vstup na molo bude umožněn pomocí lávky světlé šíře 1,5 m a délce 6,5 m. Konstrukci lávky bude tvořit trojice příhradových nosníků – dvojice svisle uložených příhradových nosníků bude vytvářet zároveň zábradlí lávky o výšce 1,02 m, horizontální příhradový nosník pak pochozí rovinu.
Pro osvětlení mola je zcela záměrně použit takový způsob osvětlení, který zároveň umožňuje nerušené vnímaní noční krajiny v okolí mola. Svítidla budou umístěna tak, aby světlo dopadalo na potřebné plochy a zároveň uživatele neoslňovalo. Pochozí plocha mola bude v noci osvětlena pomocí svítidla umístěného na stožáru 2 ks.
Přístaviště bude umožnovat odběr el. energie a pitné vody ze 4 odběrných sloupků osazených na mole.

Stání pro osobní lodní dopravu
Stavba přístaviště osobní lodní dopravy představuje úpravu ocelové konstrukce stávajícího pevného mola a je situována na Lodním náměstí na pravém břehu řeky Labe v ř. km 792,11.
Molo pro osobní lodní dopravu je tvořeno ze dvou pevných nástupních ploch, které budou nově ve dvou různých výškových úrovních (jedna úroveň bude snížena o 0,75 m). Ocelové konstrukce nástupních ploch mola jsou kotvené do ocelových profilů (štětovnic) daleb, které jsou kotvené do dna řeky. Přístavní můstek je dlouhý 16,81 m a široký 2,5 m.  Přístaviště umožňuje stání osobních lodí o rozměru do 110 x 11,5 m. Pěší propojení s břehem zajišťují dvě lávky každá o rozměrech 7,05 x 1,65 m, jedna lávka bude upravena na sníženou úroveň mola, obě lávky budou uzavřeny ocelovou brankou.
Přístaviště bude osvětleno čtyřmi LED reflektory a monitorováno kamerovým systémem. Kamera bude umístěna na vlajkovém stožáru ve výšce cca 3,5 m nad zemí a bude sledovat prostor lávek a prostor pevného mola OLD. Přístaviště dále bude umožňovat odběr elektrické energie a vody pro osobní lodě.
Pro přívod vody pro lodě osobní lodní dopravy bude umístěn odběrný sloupek pro pitnou vodu s osazenou požární koncovkou C52. Sloupek bude o rozměrech 300x300 mm, výšky 800 mm.

Stav projektu
93.9%
100%
Zahájení projektu
31. 03. 2022
Dokončení projektu
31. 10. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb