Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Máte zájem podílet se na správě majetku - přístavů, přístavišť a další veřejné infrastruktury vodních cest České republiky? Splňujete podmínky uvedené níže? Pak hledáme právě Vás. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent pro oblast životního prostředí. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy. Více zde..

Přístaviště Litoměřice

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Labská strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR

Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Ústecký kraj, Litoměřice
Přístaviště Litoměřice
Říční km
792.11
Zahájení realizace stavby
31. 03. 2022
Ukončení realizace stavby
30. 09. 2022
Projektant
Projekční sdružení Úvaziště Litoměřice
Vodní cesty a.s. a PROVOD – inženýrská společnost s.r.o.

Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 37 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Zajištění krátkodobého a střednědobého stání 14 malých plavidel, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody do malých plavidel ze 4 odběrných sloupků.

Zajištění krátkodobého stání - zastávka osobních lodí, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a možnosti odběru elektrické energie a vody do osobních lodí.

Přístaviště budou veřejného charakteru.
Základní parametry v bodech
Přístaviště malých plavidel
 • na pravém břehu řeky Labe v ř. km 792,23
 • plovoucí molo pro stání 14 malých plavidel do 12 m
 • připojení na elektřinu a vodu
 • celkem 4 odběrné sloupky pro odběr elektrické energie a vody
 • vstupní brána s informačními tabulemi 
 • osvětlení a kamerový systém

Stání pro osobní lodní dopravu
 • na pravém břehu řeky Labe v ř. km 792,11
 • přístavní můstek pro jedno plavidlo do 110 x 11,5 m 
 • dvě přístupové lávky
 • osvětlení a kamerový systém
 • připojení na elektřinu a vodu pro osobní lodě

Popis projektu

Popis projektu
Stavba se skládá ze dvou územně oddělených částí na pravém břehu řeky Labe v blízkosti Lodního náměstí.

Přístaviště malých plavidel
Předmětem stavebního objektu je odstranění stávajícího mola na pravém břehu řeky při ústí do Labe v Mlýnském rameni v ř. km 792,23 a vybudování nového plovoucího mola malých rekreačních plavidel užitné délky do 12 m o kapacitě stání max. 14 plavidel. Plovoucí molo bude mít délku 57,75 m a šířku 2,0 m.
Součástí mola bude 7 kusů plovoucích výložníků osazených šikmo poproudním směrem. Délka výložníků bude 6,1 m a celková šířka 0,85 m. Osová rozteč výložníků bude 7,97 m. V případě potřeby, při nepříznivých podmínkách (zimní období, očekávaný povodňový stav), kdy je zakázána plavba, bude možno výložníky sklopit podél mola a zaaretovat jejich polohu. Pod páteřním molem a výložníky budou umístěny železobetonové plováky o vnějších rozměrech 3,0 x 2,0 a výškou 1,3 m. Molo bude na protiproudní straně opatřeno ochranou konstrukcí proti chodu ledu a plavenin. Pochozí plocha mola a výložníků bude z masivního dřeva. Boky mola budou opatřeny dubovými podélnými fendry. Strany mola, které nebudou sloužit k vyvazování lodí budou opatřeny nerezovým trubkovým zábradlím výšky 1,02 m. Kotvení plovoucího mola bude provedeno pomocí 2 ks daleb. K vyvazování plavidel budou sloužit vazáky umístěné na výložnících (6 ks na výložníku – celkem 42 ks) a na hlavním mole budou umístěna pacholata v počtu 8 ks.
Výstup na břeh a vstup na molo bude umožněn pomocí lávky světlé šíře 1,5 m a délce 6,5 m. Konstrukci lávky bude tvořit trojice příhradových nosníků – dvojice svisle uložených příhradových nosníků bude vytvářet zároveň zábradlí lávky o výšce 1,02 m, horizontální příhradový nosník pak pochozí rovinu.
Pro osvětlení mola je zcela záměrně použit takový způsob osvětlení, který zároveň umožňuje nerušené vnímaní noční krajiny v okolí mola. Svítidla budou umístěna tak, aby světlo dopadalo na potřebné plochy a zároveň uživatele neoslňovalo. Pochozí plocha mola bude v noci osvětlena pomocí svítidla umístěného na stožáru 2 ks.
Přístaviště bude umožnovat odběr el. energie a pitné vody ze 4 odběrných sloupků osazených na mole.

Stání pro osobní lodní dopravu
Stavba přístaviště osobní lodní dopravy představuje úpravu ocelové konstrukce stávajícího pevného mola a je situována na Lodním náměstí na pravém břehu řeky Labe v ř. km 792,11.
Molo pro osobní lodní dopravu je tvořeno ze dvou pevných nástupních ploch, které budou nově ve dvou různých výškových úrovních (jedna úroveň bude snížena o 0,75 m). Ocelové konstrukce nástupních ploch mola jsou kotvené do ocelových profilů (štětovnic) daleb, které jsou kotvené do dna řeky. Přístavní můstek je dlouhý 16,81 m a široký 2,5 m.  Přístaviště umožňuje stání osobních lodí o rozměru do 110 x 11,5 m. Pěší propojení s břehem zajišťují dvě lávky každá o rozměrech 7,05 x 1,65 m, jedna lávka bude upravena na sníženou úroveň mola, obě lávky budou uzavřeny ocelovou brankou.
Přístaviště bude osvětleno čtyřmi LED reflektory a monitorováno kamerovým systémem. Kamera bude umístěna na vlajkovém stožáru ve výšce cca 3,5 m nad zemí a bude sledovat prostor lávek a prostor pevného mola OLD. Přístaviště dále bude umožňovat odběr elektrické energie a vody pro osobní lodě.
Pro přívod vody pro lodě osobní lodní dopravy bude umístěn odběrný sloupek pro pitnou vodu s osazenou požární koncovkou C52. Sloupek bude o rozměrech 300x300 mm, výšky 800 mm.

Stav projektu
10.2%
100%
Zahájení projektu
31. 03. 2022
Dokončení projektu
30. 09. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb