Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Pro poruchu zdvižného mostu přes vjezd do přístavu Hluboká n.V. je omezena podjezdná výška na cca 2,5 - 2,7 m (podle aktuálního vodního stavu). Omlouváme se za vzniklé komplikace a snažíme se urychleně poruchu vyřešit. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR si Vás dovoluje přizvat k předběžné tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce s názvem „Servisní centrum Roudnice nad Labem – zhotovitel stavby“ Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Referent správy a provozu majetku Více zde..

Přístaviště malých plavidel Děčín – Smetanovo nábřeží

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Děčín
Přístaviště malých plavidel Děčín – Smetanovo nábřeží
Říční km
740.20
Zahájení realizace stavby
31. 01. 2021
Ukončení realizace stavby
31. 03. 2022
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 33,0 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Zajištění možnosti krátkodobého a střednědobého podélného stání 4 malých sportovních a rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody z odběrného sloupku. Celková délka mola 36 m.
Základní parametry v bodech
  • Krátkodobé a střednědobé podélné stání 4 malých sportovních a rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m
  • Připojení na pitnou vodu
  • Připojení na odběr elektrické energie
  • Osvětlení přístaviště
  • Kamerový systém

Popis projektu

Popis projektu
Navrhovaná stavba se nachází na pravém břehu řeky Labe v ř. km 740,20 – 740,23, v intravilánu města Děčín, ale mimo stávající zastavěné plochy, v místě stávající nábřežní zdi na Smetanově nábřeží asi 250 m pod Tyršovým mostem ve směru toku. Předmětem záměru je zajištění možnosti krátkodobého a střednědobého podélného stání 4 malých sportovních a rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody z odběrného sloupku. Výhledově je počítáno s doplněním mola o 4 výložníky. Přístaviště bude veřejného charakteru.
Přístaviště je tvořeno plovoucím molem o délce 36,0 m a šířce 2,5 m. Pro ukotvení plovoucího mola budou využity dvě ze tří stávajících daleb a bude vybudována jedna nová. K dalbám bude přivařena vodící trouba, která bude umožňovat vertikální pohyb v rozsahu hladin do Qkat. Plovoucí molo je složeno ze 4 jednotlivých pontonů, které jsou tvořeny vždy 2 betonovými plováky s výplní z polystyrenu. K vyvazování plavidel slouží křížová pacholata umístěná na mole. Plovoucí molo je s břehem spojeno přístupovou lávkou.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole bude umístěn odběrný sloupek pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. V rámci záměru bude realizováno venkovní osvětlení mola.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
31. 01. 2021
Dokončení projektu
31. 03. 2022

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb