Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V lokalitě středního Labe vznikají další nová přístaviště, u kterých bude možné zdarma zakotvit. Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejných přístavišť pro malá plavidla a plavidla osobní lodní dopravy přímo v centru Poděbrad. Plovoucí mola budou bezbariérová a umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru města. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. Více zde..
Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách analýzu končící plavební sezóny Více zde..

Přístaviště malých plavidel Roudnice nad Labem

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Roudnice nad Labem
Přístaviště malých plavidel Roudnice nad Labem
Říční km
811.17
Zahájení realizace stavby
30. 04. 2022
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2023
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 27,1 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Zajištění možnosti krátkodobého a střednědobého stání 15 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a vody ze 4 odběrných sloupků.
Přístaviště bude veřejného charakteru.
Základní parametry v bodech
  • Krátkodobé a střednědobé podélné stání 15 malých rekreačních plavidel do 20 m
  • Připojení na pitnou vodu
  • Připojení na odběr elektrické energie
  • Kamerový systém
  • Celkem 4 sloupky na odběr elektrické energie a vody

Popis projektu

Popis projektu
Navrhovaná stavba se nachází na levém břehu řeky Labe v ř. km 811,170 – 811,270, ve zdrži VD Roudnice nad Labem, na území města Roudnice nad Labem, v blízkosti vlakové stanice Roudnice nad Labem – Bezděkov. Předmětem záměru je zajištění možnosti krátkodobého a střednědobého stání 15 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a vody ze 4 odběrných sloupků. Přístaviště bude veřejného charakteru.
Přístaviště je tvořeno pevným ocelovým molem o délce 75,0 m a šířce 2,0 m založeným na pilotách. Úroveň přístavního mola je navržena na kótě 150,15 m n. m. Molo bude se břehem spojeno dvěma ocelovými lávkami o šířce 1,7 m, které budou stejně jako molo opatřeny demontovatelným zábradlím. Součástí mola je 7 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu a tvořících boxy pro stání plavidel. Výložníky bude možno při nepříznivých podmínkách (zimní období, povodňový stav) sklopit ve směru proudu. K vyvazování plavidel budou sloužit křížová pacholata na mole.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny 4 odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. V rámci záměru bude realizováno osvětlení mola, které bude zároveň osazeno příslušným plavebním značením a informačním systémem.
Pro přístup k přístavnímu molu bude sloužit stávající veřejná cyklostezka. Dále bude zřízena přístupová komunikace s terénním schodištěm k řídícímu sloupku přístaviště. Přístupová komunikace bude začínat v linii stávající cyklostezky v návaznosti na přístupovou lávku se vstupní bránou.
Přístaviště bude veřejného charakteru.
Stav projektu
30.2%
100%
Zahájení projektu
30. 04. 2022
Dokončení projektu
31. 12. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb