Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Dnes proběhlo v rámci procesu posuzování vlivů záměrů „Plavební komora Bělov“ a „Rekreační přístav Kroměříž“ tvořících prodloužení splavnosti Baťova kanálu do Kroměříže veřejné projednání, kde byly ze strany investora – Ředitelství vodních cest ČR a zpracovatele dokumentace EIA – Aquatis a.s. zodpovězeny dotazy týkající se těchto záměrů a jejich vlivu na životní prostředí. Více zde..
V Litoměřicích jsme dnes s ministrem dopravy Martin Kupka otevřeli první z letošní série nových labských a vltavských přístavišť pro rekreační plavbu. V roce 2023 již běží nebo budou zahájeny práce na celkem 15 přístavištích. Více zde..

Přístaviště malých plavidel Roudnice nad Labem

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Roudnice nad Labem
Přístaviště malých plavidel Roudnice nad Labem
Říční km
811.17
Zahájení realizace stavby
30. 04. 2022
Ukončení realizace stavby
28. 02. 2023
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 27,1 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Zajištění možnosti krátkodobého a střednědobého stání 15 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a vody ze 4 odběrných sloupků.
Přístaviště bude veřejného charakteru.
Základní parametry v bodech
  • Krátkodobé a střednědobé podélné stání 15 malých rekreačních plavidel do 20 m
  • Připojení na pitnou vodu
  • Připojení na odběr elektrické energie
  • Kamerový systém
  • Celkem 4 sloupky na odběr elektrické energie a vody

Popis projektu

Popis projektu
Navrhovaná stavba se nachází na levém břehu řeky Labe v ř. km 811,170 – 811,270, ve zdrži VD Roudnice nad Labem, na území města Roudnice nad Labem, v blízkosti vlakové stanice Roudnice nad Labem – Bezděkov. Předmětem záměru je zajištění možnosti krátkodobého a střednědobého stání 15 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a vody ze 4 odběrných sloupků. Přístaviště bude veřejného charakteru.
Přístaviště je tvořeno pevným ocelovým molem o délce 75,0 m a šířce 2,0 m založeným na pilotách. Úroveň přístavního mola je navržena na kótě 150,15 m n. m. Molo bude se břehem spojeno dvěma ocelovými lávkami o šířce 1,7 m, které budou stejně jako molo opatřeny demontovatelným zábradlím. Součástí mola je 7 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu a tvořících boxy pro stání plavidel. Výložníky bude možno při nepříznivých podmínkách (zimní období, povodňový stav) sklopit ve směru proudu. K vyvazování plavidel budou sloužit křížová pacholata na mole.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny 4 odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. V rámci záměru bude realizováno osvětlení mola, které bude zároveň osazeno příslušným plavebním značením a informačním systémem.
Pro přístup k přístavnímu molu bude sloužit stávající veřejná cyklostezka. Dále bude zřízena přístupová komunikace s terénním schodištěm k řídícímu sloupku přístaviště. Přístupová komunikace bude začínat v linii stávající cyklostezky v návaznosti na přístupovou lávku se vstupní bránou.
Přístaviště bude veřejného charakteru.
Stav projektu
65.6%
100%
Zahájení projektu
30. 04. 2022
Dokončení projektu
28. 02. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb