Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Stavební práce na nové plavební komoře Rohatec/Sudoměřice na Baťově kanálu a na modernizaci přilehlého jezu se od dnešního dne rozbíhají naplno! Od 2. 10. 2023 se proto UZAVÍRÁ CYKLOTRASA podél Baťova kanálu i ZELENÁ TURISTICKÁ TRASA v úseku od přístaviště Skalica po inundanční hráz řeky Moravy, a to včetně přechodu přes jez, který se nachází v těsné blízkosti přístaviště Skalica. Více zde..
Projektový administrátor projektu RIS se zaměřením na digitální komunikaci a navigační služby Více zde..
Zveme Vás na Hlubokou, kde se od pondělí 11.9. bude konat již 20. ročník Mezinárodního filmového festivalu VODA MOŘE OCEÁNY. V pondělí začneme ve 14:00 v našem přístavu Hluboká nad Vltavou ukázkou mobilní čističky vody WERO AQUA, která během chvíle upraví vodu z Vltavy tak, že půjde pít! Přijďte ochutnat! Více zde..

Přístaviště malých plavidel Ústí nad Labem - Brná

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Ústí nad Labem
Přístaviště malých plavidel Ústí nad Labem - Brná
Říční km
770.73
Zahájení realizace stavby
31. 05. 2022
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2023
Projektant
Vodní cesty, a.s.

Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 34,1 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů

Zajištění možnosti krátkodobého až střednědobého stání 12 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody ze 3 odběrných sloupků, v blízkosti města Ústí nad Labem - Brná.

Základní parametry v bodech
  • Krátkodobé až střednědobé stání 12 malých rekreačních plavidel do 20 m
  • Připojení na pitnou vodu
  • Připojení na odběr elektrické energie
  • Osvětlení přístaviště
  • Kamerový systém
  • Celkem 3 odběrné sloupky na elektrickou energii a vodu

Popis projektu

Popis projektu

Přístaviště je tvořeno plovoucím páteřním molem o délce 62,4 m a šířce 2,5 m a je kotveno na 3 sloupové dalby pomocí objímek umožňujících vertikální pohyb. Páteřní molo je složeno z 6 jednotlivých pontonů délky 10,4 m, které jsou tvořeny vždy 2 betonovými plováky s výplní z polystyrenu. Součástí mola je 6 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu v osové rozteči 9 m. Výložníky bude možno při nepříznivých podmínkách (zimní období, povodňový stav) sklopit ve směru proudu. K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole. Plovoucí molo je s břehem spojeno ocelovou lávkou světlé šíře 1,5 m a délce 6,5 m.

K molu povede vodovodní přípojka v délce 304,5 m pro odběr vody. Přípojky elektřiny a vody budou vedeny z přípojných míst a budou ukončeny ve vodotěsných šachtách a dále vedeny do 3 odběrných sloupků na plovoucím mole. Jako servisní a obslužné zázemí pro technologii mola je navržena rozvodnice zabudovaná v nerezovém pilíři v linii zábradlí vlevo od přístupové lávky, odkud budou napájena elektrická zařízení na mole.

Minimální plavební hloubka bude 1,8 m (1,5 m + 0,3 m marže) od minimální plavební hladiny. Záměr projektu zahrnuje i odstranění jednoho betonového a tří kamenných základů stávajících mol v místě výstavby, aby mohlo být břehové opevnění uvedeno do původního stavu. Dno je upraveno tak, aby v případě vypuštění zdrže mohlo molo i s výložníky bezpečně dosednout na dno bez nebezpečí poškození.

Záměr je situován na pravém břehu Labe v ř. km 770,73 – 770,80 ve zdrži VD Střekov, na území Ústeckého kraje, v městské části Ústí nad Labem - Brná. Lokalita je přístupná po komunikaci II/261 ulicí Říční s omezeným podjezdem pod železniční tratí – profil 2,3 x 4,0 m, po cyklostezce a po Labské vodní cestě. Výstavba bude probíhat s ohledem na technické možnosti přístupových komunikací s využitím vodní dopravy.


Stav projektu
5%
100%
Zahájení projektu
31. 05. 2022
Dokončení projektu
31. 12. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb