Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V lokalitě středního Labe vznikají další nová přístaviště, u kterých bude možné zdarma zakotvit. Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejných přístavišť pro malá plavidla a plavidla osobní lodní dopravy přímo v centru Poděbrad. Plovoucí mola budou bezbariérová a umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru města. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. Více zde..
Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách analýzu končící plavební sezóny Více zde..

Přístaviště Poděbrady

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice


Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Středočeský kraj, Poděbrady
Přístaviště Poděbrady
Říční km
904.14
Zahájení realizace stavby
31. 05. 2022
Ukončení realizace stavby
30. 06. 2023
Projektant
AQUATIS a.s.
Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 31,9 mil. a 7,8 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
 • Krátkodobé a střednědobé stání 14 malých plavidel max. délky 20 m, s připojením na elektrickou energii a pitnou vodu ze 4 odběrných sloupků
 • Krátkodobé stání osobních lodí (zastávka)
 • Přístaviště bude veřejného charakteru.
Základní parametry v bodech
Plovoucí molo pro malá plavidla
 • na levém břehu řeky Labe v ř. km 904,14 – 904,24
 • stání pro 14 malých plavidel
 • odběr elektrické energie
 • odběr pitné vody
 • celkem 4 sloupky na odběr elektrické energie a vody
Plovoucí molo pro osobní lodě
 • na pravém břehu řeky Labe v ř. km 903,98
 • osvětlený přístavní můstek o rozměrech 9,0 x 4,0 m
 • odběr elektrické energie (230 a 400 V)
 • odběr pitné vody
 • kamerový systém

Popis projektu

Popis projektu
Záměr se skládá z přístaviště pro malá plavidla a z přístaviště osobní lodní dopravy.

Molo pro malá plavidla
Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel se nachází na levém břehu řeky Labe v ř. km 904,14 – 904,24, v podjezí VD Poděbrady, ve městě Poděbrady, nad silničním mostem přes Labe.
Přístaviště je tvořeno plovoucím páteřním molem o délce 72,8 m a šířce 2,5 m a je kotveno na 4 ocelové dalby pomocí objímek a plastových válečků umožňujících vertikální pohyb. Páteřní molo je složeno ze 7 jednotlivých pontonů, které jsou tvořeny vždy 2 betonovými plováky s výplní z polystyrenu. Součástí mola je 7 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu. Výložníky bude možno při nepříznivých podmínkách (zimní období, povodňový stav) sklopit ve směru proudu. K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole. Plovoucí molo je s břehem spojeno 2 přístupovými lávkami s oboustranným zábradlím uloženými na železobetonových břehových blocích.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie.
Na koncích výložníků budou umístěna poziční světla.

Předpokládaný termín:
zahájení stavby 5/2022, dokončení stavby 6/2023

Molo pro osobní lodní dopravu
Přístaviště osobní lodní dopravy je situováno na pravém břehu řeky Labe v ř. km 903,98, pod silničním mostem přes Labe.
Přístaviště OLD je tvořeno plovoucím ocelovým podhonovým přístavním můstkem o rozměrech 9,0 x 4,0 m.
Molo pro OLD zajišťuje nástup a výstup z plavidel ve dvou výškových úrovních – nižší je ve výšce 0,9 m nad úrovní hladiny a vyšší pak ve výšce 1,5 m nad hladinou. Výstup z můstku bude zajištěn lávkou světlé šíře 1,5 m a délce 10,5 m uložené na betonovou břehovou patku.
Plovoucí můstek je vybaven elektro rozvaděčem společně s čtečkou uživatelských karet a dvojicí zásuvek (230 a 400 V), připojením na vodu, kamerovým systémem, informačním značením a záchrannými prvky.
V rámci přístaviště bude realizováno osvětlení můstku včetně lávky a vstupního portálu.

Předpokládaný termín:
zahájení stavby mola v dílnách 3/2021, instalace na místě 1/2023, dokončení stavby 3/2023
Stav projektu
25.3%
100%
Zahájení projektu
31. 05. 2022
Dokončení projektu
30. 06. 2023

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb