Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V lokalitě středního Labe vznikají další nová přístaviště, u kterých bude možné zdarma zakotvit. Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejných přístavišť pro malá plavidla a plavidla osobní lodní dopravy přímo v centru Poděbrad. Plovoucí mola budou bezbariérová a umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru města. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. Více zde..
Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách analýzu končící plavební sezóny Více zde..

Modernizace plavební komory Brandýs nad Labem

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
SMP CZ, a.s.

Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Středočeský kraj, Brandýs nad Labem
Modernizace plavební komory Brandýs nad Labem
Říční km
865.10
Zahájení realizace stavby
01. 07. 2014
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2015
Projektant
Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 109,99 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Stabilizovat plavební komory, která je založena na tekutých píscích. Komora je značně nestabilní a je vysoké riziko náhlého poškození a provalení dna, které by vedlo k dlouhodobému přerušení provozu.
Současně naplánovanou technologickou modernizací se zvýší spolehlivost provozu plavební komory Brandýs nad Labem, která je nedílnou součástí dopravně významné a využívané labské vodní cesty - Transevropské dopravní sítě (TEN - T).
Stavebně - technickou modernizací bude po dobu min. dalších třiceti let usnadněna obsluha, údržba i provoz tohoto důležitého vodního díla.
Základní parametry v bodech
  • nové dno plavební komory
  • trysková injektáž po obvodu plavební komory
  • dokončení sanace stěn a obtoků
  • modernizace elektroinstalace, hydraulických pohonů a ovládání

Popis projektu

Popis projektu
Plavební komora v Brandýse n. L. vykazovala nejhorší stavebně technický stav konstrukcí na středolabské vodní cestě. Nejrizikovějším faktorem bylo hlavně dno komory, které mělo závažné statické poškození. Při modernizace bylo dno odbouráno a nahrazeno železobetonovým dnem novým, které bylo navíc staticky zajištěno kotvením do podloží komory. V místě styku boků komory a dnem samotným byla po celém obvodu provedena tlaková injektáž, zabezpečující důsledné utěsnění komory.

Tlakovou injektáží byly také sanovány rubové zdi komory. Dalším důležitým bodem modernizace byla místní sanace poškozených stěn a dna napouštěcích obtoků plavební komory a oprava levé stěny komory v prostoru nade dnem samotným. Celkovou rekonstrukcí prošla také obě plata včetně
nově upevněných úvazných prvků a vyměněny byly stožáry osvětlení.

Součástí stavby byla rovněž modernizace pohonů vrat a pohonů segmentových uzávěrů obtoků, modernizace elektroinstalací, včetně výměny rozvaděčů, rekonstrukce osvětlení, modernizace řídícího systému a ovládání plavební komory.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 07. 2014
Dokončení projektu
31. 12. 2015

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb