Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Závadu na pohyblivém mostě do přístavu Hluboká nad Vltavou se podařilo odstranit, most je tak plně v provozu a nic nebrání zaplouvání všech lodí do přístavu. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR si Vás dovoluje přizvat k předběžné tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce s názvem „Servisní centrum Roudnice nad Labem – zhotovitel stavby“ Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Referent správy a provozu majetku Více zde..

Modernizace plavební komory Velký Osek

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Labská strojní a stavební společnost s.r.o.

Kunětická 2679, 530 09 Pardubice


SMP CZ, a.s.

Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Středočeský kraj, Velký Osek
Modernizace plavební komory Velký Osek
Říční km
911.68
Zahájení realizace stavby
01. 07. 2014
Ukončení realizace stavby
31. 12. 2015
Projektant
VPÚ DECO PRAHA a. s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 104,014 mil. Kč

Účel projektu

Popis účelů
Zajistit vyšší spolehlivost provozu plavební komory Velký Osek, která je nedílnou součástí dopravně významné a využívané labské vodní cesty - Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Celkovou rekonstrukcí plavební komory, zahrnující veškerou stavební a technologickou modernizaci, bude po dobu min. dalších třiceti let usnadněna obsluha, údržba i provoz tohoto důležitého vodního díla. Modernizací komory se současně zvýší ochrana obyvatel v blízkosti vodního toku v příčinné souvislosti se současným špatným stavebním stavem komory v případě vyšších průtoků řeky až do stavu Q100.
Základní parametry v bodech
  • sanace stěn plavební komory
  • modernizace vystrojení, elektroinstalace, hydraulických pohonů a ovládání
  • nové poklopové vrata

Popis projektu

Popis projektu
Stavebně technický průzkum plavební komory v roce 2009 potvrdil značná poškození konstrukčních prvků komory způsobených erozí materiálu a mechanickými účinky lodní dopravy. Současně byl stav betonových stěn vyhodnocen jako zcela neodolný účinkům mrazu. Průsaky vody vlivem poškození stěn znehodnocují stavební části komory. Úvazové a ochran-né prvky komory svůj účel plní jen částečně. Na základě těchto i dalších parametrů byl provoz vyhodnocen jako nespolehlivý a rizikový.
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k zadání přípravné projektové dokumentace na modernizaci komory Velký Osek. Ta obsahuje celkový návrh modernizace nejen plavební komory, ale také související a plánovanou modernizaci technologické části velína, poklopových vrat komory a jejich ovládání, modernizaci vystrojení plavební komory, modernizaci plata komory a zabezpečení prvky technicko bezpečnostního dohledu.
Stavební část modernizace je rozdělena na dvě samostatná období, která jsou podmíněna odstávkou provozu komory a vybudováním ochranné štětovnicové jímky mezi jezem a komorou, která odvede tok řeky od plavební komory. V první fázi byla v roce 2014 v období plavebních odstávek rekonstruována pravá strana komory včetně velínu, v dalším roce 2015, ve druhé odstávce provozu, strana levá, včetně osazení nových poklopových vrat komory. Modernizace stavebních prvků komory byla realizována postupným vyřezáváním betonových bloků stěn a jejich nahrazením systémem prefabrikovaných panelů. Modernizací prošla také plata komory, úvazné prvky a ovládání komory.
Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 07. 2014
Dokončení projektu
31. 12. 2015

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb