Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

V lokalitě středního Labe vznikají další nová přístaviště, u kterých bude možné zdarma zakotvit. Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejných přístavišť pro malá plavidla a plavidla osobní lodní dopravy přímo v centru Poděbrad. Plovoucí mola budou bezbariérová a umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit přímo v centru města. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná. Turisté zde budou mít možnost zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí komplexní podpory rekreační plavby formou programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje. Více zde..
Státní plavební správa zveřejnila na svých stránkách analýzu končící plavební sezóny Více zde..

VD Kostomlátky - rekonstrukce zdí plavební komory

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Eurovia CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 1

Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Středočeský kraj, Kostomlátky
VD Kostomlátky - rekonstrukce zdí plavební komory
Říční km
891.40
Zahájení realizace stavby
01. 08. 2008
Ukončení realizace stavby
01. 12. 2009
Projektant
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 7,395 mil.
EU - Operační program Doprava 41,905 mil.

Účel projektu

Popis účelů

Zvýšit spolehlivost plavebního provozu rekonstrukcí plavební komory Kostomlátky a tím i zvýšit spolehlivost plavebního provozu na celé dopravně významné, využívané labské vodní cestě, která je součástí Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Jedním z cílů rekonstrukce je zjednodušit a zkrátit údržbu a opravy komory. Nové povrchy zdí z betonových panelů jsou bezpečnější pro lavební provoz, prodlouží životnost komory minimálně o 30 let a zmenší plochy průsaku. Dovybavení plavební komory úvaznými prvky a žebříky splní současné nároky plavby. Odrazné trámce ochrání hladké líce zdí před poškozením plavidly. Modernizace elektroinstalace zajistí větší spolehlivost a komfort obsluhy.

Základní parametry v bodech
 • Náhrada kamenného líce zdí plavební komory lícem ze železobetonových panelů.
 • Vystrojení zdí plavební komory:
  • 4 ks žebříků
  • 14 ks pacholat
  • 42 ks úvazných trnů
  • 20 ks odrazných trámců
 • Modernizace elektroinstalace včetně rozvaděčů, osvětlení a řídícího systému ovládání.

Popis projektu

Popis projektu
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

 


 

Pro rekonstrukci zdí plavební komory byl zvolen již osvědčený způsob řešení, který byl použit na komorách v Brandýse nad Labem, Kolíně, Klavarech, Poděbradech, Lysé nad Labem a Čelákovicích.

Práce probíhaly v době odstávky, kdy byl lodní provoz na plavební komoře zastaven. Vzhledem k tomu, že odstávka na Labi mohla trvat pouze čtyři týdny, bylo nutné provést rekonstrukci plavební komory na dvě etapy. V první etapě, v podzimní odstávce roku 2008, proběhla rekonstrukce levé strany. V následující podzimní odstávce roku 2009 proběhla rekonstrukce pravé strany plavební komory.

Z hlediska parametrů měla stavba charakter modernizace, která neměnila rozměry plavební komory a zlepšila technické podmínky provozu. Stavba zahrnula kromě vlastní rekonstrukce zdí komory ve střední části komory i výstavbu nových plat komory na obou stranách. Zároveň byla provedena modernizace elektroinstalace a řídícího systému včetně automatizace provozu plavební komory.

Kamenný obklad spolu se zvětralou částí betonu za rubem obkladu byl ve střední části komory ubourán a po odtěžení odbouraného materiálu nahrazen obkladními železobetonovými panely. Panely byly osazeny ve dvou řadách nad sebou, spodní řada byla v místech plnících a prázdnících obtoků opatřena otvory. Prostor za panely byl zabetonován.

Obkladní panely byly namontovány včetně úvazných prvků, odrazných trámců a výklenků pro žebříky. V závěru montáže bylo dobudováno plato plavební komory včetně vázacích prvků. Nové povrchy zdí z betonových panelů prodloužily životnost komory a zmenšily plochy průsaku, odrazné trámce chrání hladké líce zdí před poškozením plavidly. Plavební komora byla dovybavena úvaznými prvky a žebříky splňujícími současné nároky plavby.

Plavební komora byla z části opatřena novou elektroinstalací včetně rozvaděčů, osvětlení a řídícího systému ovládání komory. Rozvody elektroinstalace byly uloženy v PE chráničkách, na směrových lomech a v uzlech byly osazeny šachty.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 08. 2008
Dokončení projektu
01. 12. 2009

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb