Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
 • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
 • Plavební komora Hořín
 • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Máte zájem podílet se na správě majetku - přístavů, přístavišť a další veřejné infrastruktury vodních cest České republiky? Splňujete podmínky uvedené níže? Pak hledáme právě Vás. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent pro oblast životního prostředí. Více zde..
Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici Odborný referent oddělení přípravy. Více zde..

Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
Eltodo EG, a.s.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Správce a provozovatel
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Středočeský kraj, okres Mělník
Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS
Říční km
843.13
Zahájení realizace stavby
01. 08. 2008
Ukončení realizace stavby
30. 04. 2010
Projektant
Eltodo EG, a.s.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 3,72 mil.
EU - Operační program Doprava 20,825 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Pomocí vysílání korekčních dat DGPS umožnit upřesnění polohy na území České republiky především plavidlům na vodních cestách třídy IV a vyšší. 
Při použití systému zpřesnění polohy pomocí korekčních dat vysílaných na středovlnné frekvenci ve formátu IALA lze dosáhnout zpřesnění určené polohy s chybou 0,5 až 2 metry. Standardně dosahovaná přesnost při určení polohy pouze s pomocí družicového navigačního systému bývá v průměru s chybou +/- 6 m, v extrémech ale i přes 50 m.
Základní parametry v bodech
 • Plně vybavená vysílací stanice včetně kontrolního monitoringu na VD Obříství
  • Vysílací frekvence: 295 kHz
  • ID stanice: 850 (851)
  • Přenosová rychlost: 100 Bps
  • Výstupní výkon vysílače: 200 W
  • Poloha stanice: 50°18'04.98"N 14°29'00.45"E
  • Výška antény: 25 m
 • Dvě externí monitorovací stanice na VD Střekov a Týnec nad Labem
  • Poloha stanice Střekov: 50°38'24.05"N 14°02'55.16"E
  • Poloha stanice Týnec nad Labem: 50°02'08.34"N 15°21'04.62"E
 • Monitorovací software systému na vodohospodářském dispečinku Povodí Labe, státní podnik v Hradci Králové a publikace aktuálních provozních dat v systému LAVDIS (www.lavdis.cz)

Popis projektu

Popis projektu
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.
 

 

Součástí zavedení říčních informačních služeb (RIS) dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES bylo vytvoření podmínek pro aktivní využívaní palubních navigačních systémů Inland ECDIS – v ČR realizováno v rámci systému LAVDIS. Tyto systémy vyžadují polohová data s poměrně vysokou přesností. Využívají se družicové navigační systémy GPS. Při používání polohových signálů GPS bez korekčních signálů dochází k chybám v určení polohy běžně v rozsahu až 50 m, což znemožňuje efektivní a bezpečné využití pro navigaci na palubě lodí. Pro zpřesnění polohových dat se používá tzv. diferenciální GPS (DGPS), která využívá korekčních signálů přijímaných z jiné tzv. referenční stanice, jenž se nachází ve známé poloze a na které lze identifikovat velikost chyby GPS.

Na vodních cestách EU je zaváděn systém korekčních signálů standardu IALA, který slouží na moři a je plně kompatibilní. Koreční signály jsou vysílány na středovlnné frekvenci 283,5 – 325 kHz ze sítě vysílačů s dosahem 200 – 300 km.

V současnosti jsou v prostoru labsko-vltavské vodní cesty k dispozici korekční signály technologie EGNOS a ve velmi omezeném rozsahu signál standardu IALA dosahující z Německa a Rakouska.

Při použití DGPS standardu IALA je dosahováno přesnosti určení polohy s chybou 0,5 – 2 m (dle vzdálenosti od vysílače) včetně automatické kontroly korektnosti polohových dat bez ohledu na terénní podmínky. Významně se tak zlepší bezpečnost plavby a zjednoduší operativní rozhodování vůdce plavidla o optimálním vedení plavidla. V kombinaci s radarem se při snížené viditelnosti podstatně zvýší přehlednost radarového obrazu, významně omezí navigační chyby a celkově zjednoduší průjezd plavebně obtížnými úseky.

Technické řešení přijaté v ČR vychází z projektu opakovaně realizovaného a odladěného v SRN, kde je v provozu 7 DGPS stanic standardu IALA, přičemž čistě pro vnitrozemskou vodní dopravu slouží 4 (Mauken, Iffezheim, Bad Abbach, Koblenz).

Stožár vysílače DGPS byl v České republice umístěn na ostrově mezi plavebním kanálem a řekou Labe v Obříství. Vysílací anténa výšky 25 m je samonosné konstrukce vyvinuté firmou WSV v SRN. V systémové místnosti na zdymadle byly umístěny dvě 19“ rackové skříně s kompletní technologií vysílací stanice a na střeše objektu 3 přijímací antény GPS.

Pro zajištění spolehlivého provozu a maximální přesnosti korekčních dat se předpokládá osazení dvou externích monitorovacích stanic DGPS na plavebních komorách Střekov a Týnec nad Labem.

Systém nevyžaduje stálou obsluhu. Pro operativní řešení možných poruchových stavů a vyhodnocování funkce vysílače slouží kontrolní pracoviště umístěné na Povodí Labe, s.p. v Hradci Králové.


V současné době jsou korekční data z vysílače DGPS využívána plavidly vybavenými transpondéry AIS - více viz portál LAVDIS - systém AIS

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 08. 2008
Dokončení projektu
30. 04. 2010

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb