Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Aktuality

Stavební práce na nové plavební komoře Rohatec/Sudoměřice na Baťově kanálu a na modernizaci přilehlého jezu se od dnešního dne rozbíhají naplno! Od 2. 10. 2023 se proto UZAVÍRÁ CYKLOTRASA podél Baťova kanálu i ZELENÁ TURISTICKÁ TRASA v úseku od přístaviště Skalica po inundanční hráz řeky Moravy, a to včetně přechodu přes jez, který se nachází v těsné blízkosti přístaviště Skalica. Více zde..
Projektový administrátor projektu RIS se zaměřením na digitální komunikaci a navigační služby Více zde..
Zveme Vás na Hlubokou, kde se od pondělí 11.9. bude konat již 20. ročník Mezinárodního filmového festivalu VODA MOŘE OCEÁNY. V pondělí začneme ve 14:00 v našem přístavu Hluboká nad Vltavou ukázkou mobilní čističky vody WERO AQUA, která během chvíle upraví vodu z Vltavy tak, že půjde pít! Přijďte ochutnat! Více zde..

Veřejný přístav Ústí nad Labem - Vaňov, modernizace překladní hrany s povodňovou ochranou plavidel

Základní informace

Lokalita
stavba
v přípravě
stavba
v realizaci
stavba
dokončena
Zhotovitel
OHL ŽS a.s

Burešova 938/17, 660 02 Brno


AZ SANACE a.s.

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Ústecký kraj, Ústí nad Labem
Veřejný přístav Ústí nad Labem - Vaňov, modernizace překladní hrany s povodňovou ochranou plavidel
Říční km
768.10
Zahájení realizace stavby
01. 08. 2009
Ukončení realizace stavby
01. 11. 2010
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Finanční prostředky
Finanční prostředky
Státní fond dopravní infrastruktury 19,569 mil.
EU - Operační program Doprava 111,146 mil.

Účel projektu

Popis účelů
Cílem projektu je zajistit podmínky pro rozvoj, variabilitu a zkvalitňování služeb poskytovaných ve veřejném přístavu Ústí nad Labem – Vaňov. Jedná se o zlepšení vazby nákladní vodní dopravy na ostatní druhy dopravy (v tomto případě železnici a silnici), a to zejména u překladu zemědělských substrátů a ostatních sypkých materiálů. Dále jde o rozšíření možnosti překládky o kontejnery a nadrozměrné kusy, zlepšení efektivnosti provozu překládky s důrazem na zkvalitnění podmínek pro manipulaci s plavidly a překládaným materiálem, což povede ke zvýšení kvality a bezpečnosti všech procesů spojených s překládkou zboží.
Základní parametry v bodech
  • 310 m svislé přístavní zdi

Popis projektu

Popis projektu
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

 

 

 

 

Těchto cílů bylo dosaženo modernizací překladní (břehové) hrany v prostoru stávající provizorní ocelové konstrukce a pásového překládacího zařízení a přilehlého úseku směrem proti proudu řeky, v celkové délce cca 310 m, zhruba v pl.km 768,3 – 768,6. Umístění modernizovaného úseku bylo v rámci překladiště zvoleno s cílem maximálního využití aktivní délky železniční vlečky.

Modernizace stávající překladní hrany je realizována ve formě výstavby nové svislé přístavní zdi a navazujícího zpevnění břehového svahu v rozsahu 2 překladních po­loh.

Stav projektu
100%
100%
Zahájení projektu
01. 08. 2009
Dokončení projektu
01. 11. 2010

Ostatní

Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb