Ochranný přístav

České Vrbné - Přístav

Přístav zajišťuje prostor pro bezpečné stání 27 malých plavidel (13 délky až 12 m a 14 délky až 9 m) a min. 2 osobních lodí za vysokých vodních stavů i mimo plavební sezónu. Je v něm vytvořeno zázemí pro běžný provoz lodí a servisní centrum. V přístavu se nachází budova kapitanátu, ve které sídlí správa přístavu a je v ní umístěna i sprcha a sociální zařízení. Všechna stání jsou vybavena přípojkou elektřiny a vody v samoobslužných odběrných sloupcích. Dále je k dispozici skluz pro lodě a jeřáb s nosností 10 t (po předchozí domluvě se správcem přístavu). V servisním centru je možné odčerpat odpadní a nádní vody a do budoucna se zde počítá i s čerpací stanicí pohonných hmot. Součástí přístavu je také unikátní sklopný most, který umožňuje skloubit provoz lodí s výškou až 5,25 m a pozemní dopravy. Standardně je most sklopen. Zdvihá se pouze při průjezdu lodě vyšší než 2,9 m na základě požadavku posádky prostřednictvím intercomu umístěného na čekacím stání plavební komory nebo u výjezdu z přístavu, popř. telefonem nebo VHF.
Počet stání
27
Provozní režim
24hod.
Služby plavcům
image
VEŘEJNÝ PŘÍSTAV
image
WC
image
SPRCHA
image
VODA
image
ELEKTRO
image
SKLUZ DO VODY
image
PEVNÉ ODPADY - POPELNICE
image
VÝLEVKA
image
VÝVĚVA
image
JEŘÁB
GPS
49.012584,14.454014
Říční kilometr
233.30
VHF
14
Telefon
+420 702 005 307
správce
Povodí Vltavy, státní podnik

Provozní doba
Přístav České Vrbné je provozován v období od 1. 5. do 30. 9. každoročně v době vymezené provozovatelem na vývěsce. Mimo tuto dobu je vjezd do přístavu plavební signalizací uzavřen. Mimo uvedené období je možné využít přístavu, a to v období od 1. 4. do 31. 10., pouze na základě telefonické objednávky.
Kapitanát je provozován v období od 1. 5. do 30. 9. každoročně v době vymezené provozovatele na vývěsce. Správcem a provozovatelem budovy je Povodí Vltavy, státní podnik.
Odpady:
Pevný odpad z plavidel je ukládán do označených odpadních nádob, odpad je třeba třídit. Nebezpečný odpad nelze v přístavu ukládat ani manipulovat s hořlavými nebo nebezpečnými věcmi. Oprávněná osoba k nakládání s nebezpečným odpadem má právo odebírat odpad z plavidel. 
Odběr elektrické energie a vody: 
Elektrická energie 230 V, maximálně 10 A, vidlicí CEE (kempingová).
Voda hadicí, pomocí vsuvky do NITO 1/2" (DN 15) rychlospojky (zakázáno použít jiné vsuvky!). Hadice si můžete zapůjčit u správce přístavu.
Platba za služby pouze pomocí čipové karty - Přístavní karta. Karty zakoupíte u správce přístavu nebo v jakémkoliv jiném přístavu užívajícím Přístavní karty (Hluboká nad Vltavou apod.). 
Ochranná funkce přístavu
Při povodni může být v přístavu ochráněno 40 malých plavidel a dvě lodě pro osobní lodní dopravu (o max. rozměrech 5,5 x 44 m). Ostatní plavidla musí být z přístavního bazénu vytažena nebo přemístěna na jiné chráněné místo.
Provozní řád přístav

provozní doba
Po 0 24
Út 0 24
St 0 24
Čt 0 24
0 24
So 0 24
Ne 0 24
Příběh budějovického piva – 4,9 km
Příběh budějovického piva – 4,9 km

Pivovar v Českých Budějovicích vyrábějící celosvětově známou značku piva Budějovický Budvar nabízí prohlídky, při kterých se seznámíte s výrobou piva a budete moci ochutnat pivo přímo v ležáckém sklepě.

www.visitbudvar.cz

Aktivity ve městě České Budějovice
Aktivity ve městě České Budějovice
Kompletní informace o městě České Budějovice jsou k dispozici na webových stránkách města http://www.c-budejovice.cz/