Časopis Vodní cesty a plavba 3/2023

9. 11. 2023

Nové podzimní číslo časopisu Vodní cesty a plavba se věnuje především novinkám Ředitelství vodních cest - výstavbě plavební komory Rohatec/Sudoměřice, ale také dokončení sítě veřejných přístavišť na Labské vodní cestě.

Ve článku ředitele Odboru vodní dopravy MD Evžena Vydry se dočtete, jak je to s aktualizací transevropské sítě TEN-T a dále také o osobnosti kapitána Ladislava Hábla, průkopníka osobní lodní dopravy na Baťově kanále.

ČASOPIS VODNÍ CESTY A PLAVBA

Zpět