Přístav Hluboká nad Vltavou

Provoz přístavu Hluboká nad Vltavou

Provoz přístavu Hluboká nad Vltavou

Veřejný přístav je plně v provozu!

Užívání přístavu

 Veřejný přístav od 1.4. nabízí pro všechny majitele a provozovatele plavidel:

a) krátkodobé stání plavidel

V přístavu je vždy možné zastavení plavidel turistů na vodní cestě:

  1. do 4 hodin stání zdarma
  2. nad 4 hodiny stání zpoplatněno dle sazebníku, platba se provádí u Správce přístavu

 b) středně a dlouhodobé stání

Rovněž je možné objednat stání plavidel:

  1. dlouhodobé stání plavidel na celou sezónu až do 30.10.
  2. střednědobé stání na měsíc a více, stání účtováno po měsících

Aktuální sazebník poplatků za přístavní služby - znění od 1.4.2022

Přístav Hluboká nad VltavouPokud máte zájem rezervovat:

  1. dlouhodobé stání plavidel: zašlete žádost na e-mail: rvccr‌‌M‌‌rvccr.cz; v žádosti uveďte své kontaktní údaje a technické údaje plavidla
  2. krátkodobé a střednědobé stání: kontaktujte správce přístavu. 

Pozn. Žádostem o rezervaci stání nemusí být z kapacitních důvodů vyhověno.

 schema pristavu-m

Telefon na správu přístavu: + 420 778 719 531

Přístav umožňuje ochranu plavidel při zastavení plavby mimo sezónu, při povodni, zámraze nebo chodu ledu. Pokud není kapacita vyčerpána, má každé plavidlo právo bezúplatné ochrany v přístavu.

Přístav je užíván a jsou poskytovány služby výhradně za publikované ceny.

Uživatelům přístavu je k dispozici hygienické zázemí s WC (včetně bezbariérového) a sprchami a informační centrum v kapitanátu. V kapitanátu lze využít stlačený vzduch, hadice je třeba užít vlastní.


U kapitanátu je k dispozici dobíjecí stanice na 4 elektrokola, připojovací kabely si můžete vypůjčit v kapitanátu. 


Tankovací stanice nabízí benzín Natural 95 a motorovou naftu pro pohon lodí. Tankování probíhá pomocí hadice délky 11 m s pistolí přímo do nádrží plavidel nebo nádob v servisním centru přístavu. Platba za pohonné hmoty je výhradně bezhotovostní na tankovacím automatu, akceptujeme veškeré bankovní karty (neakceptujeme karty CCS nebo karty jiných provozovatelů tankovacích stanic).
Pohonné hmoty prodává Ředitelství vodních cest ČR za ceny zobrazené na tankovací stanici. Prodáváme kvalitní pohonné hmoty dodávané ČEPRO a.s.

Tankovací stanice a servisní centrum Hluboká nad Vltavou

Pevný odpad
z plavidel je ukládán do označených odpadních nádob, odpad je třeba třídit.

Odběr nebezpečných odpadů při asistenci správce:

  • „15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek“
  • „15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, zneč. NL“

Ostatní nebezpečný odpad nelze v přístavu ukládat ani manipulovat s hořlavými nebo nebezpečnými věcmi

Tekuté odpady lze odčerpávat nebo odevzdávat v novém servisním centru v přístavu. Fekální vody lze vyčerpat vývěvou nebo vypustit do výlevky, nádní vody jako odpad „16 10 01 Odpadní vody obsahující nebezpečné látky“ lze vyčerpat vývěvou na nádní vody. Oprávněná osoba k nakládání s nebezpečným odpadem má právo odebírat odpad z plavidel. 

Odběr elektrické energie a vody: 

Napojení plavidel na elektrickou energii a vodu je výhradně z odběrných sloupků: 

  • Elektrická energie 230 V, maximálně 16 A, vidlicí CEE (kempingová)
  • Voda hadicí, pomocí vsuvky do NITO rychlospojky 1/2" (zakázáno použít jiné vsuvky!)

Platba je pomocí čipové karty - Přístavní karta 

Karty zakoupíte u správce přístavu nebo v jakémkoliv jiném přístavu užívajícím Přístavní karty (České Vrbné apod.). 

Hadice si můžete zapůjčit u správce přístavu.