Přístaviště Vltavy

Přístaviště na Vltavě

Přístaviště na Vltavě

Vltavská vodní cesta

 

Všechna přístaviště jsou plně v provozu! 

 

Přístaviště Davle

rozsah záměru:

ř. km

počet stání

elektro / voda

délka mola

délka plavidla

- malá plavidla

77,93

10

ano / ano

52,0 m