Přístaviště nábřeží E. Beneše

Přístaviště nábřeží E. Beneše

Přístaviště nábřeží E. Beneše

Provozovatelé plavidel mohou využívat přístaviště u nábřeží E. Beneše v Praze, ř.km 51,7 - 52,15 (délka 480 m) pro stání plavidel:

  • osobní lodě pro krátkodobé (od 1 dne), střednědobé (1 a více měsíců) a dlouhodobé (1 rok) stáníÚvaziště nábřeží E. Beneše v Praze
  • stání kabinových (kajutových) lodí s výstupem a nástupem cestujících
  • krátkodobé zastavení osobních lodí do 30 minut s výstupem a nástupem cestujících rampou směrem k Čechovu mostu
  • zastavení malých plavidel v Praze na 1 a více nocí


 
 

Ředitelství vodních cest ČR vyhlašuje následující základní podmínky:

 
  • Stání je možné jen na základě uzavřené rezervační smlouvy mezi provozovatelem plavidla a Ředitelstvím vodních cest ČR, plavidla jiných provozovatelů nesmí přístaviště využívat.
  • Smlouva se uzavírá osobně na sekretariátu Ředitelství vodních cest ČR, v budově Ministerstva dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, po předchozí dohodě o termínu na tel. 225 131 732 nebo tlusty‌‌M‌‌rvccr.cz.
  • Provozovatel si pro uzavření smlouvy připraví svou identifikaci, požadovaný rozsah stání a identifikační údaje plavidel, která budou stání využívat.
  • Následně po uzavření smlouvy nutno bezhotovostně na účet nebo na pokladně Ředitelství vodních cest ČR v hotovosti uhradit rezervační poplatek a kauci.
  • Pro zastavení malých plavidel je nutno nejpozději 12 hodin předem kontaktovat obsluhu na tel. +420 727 963 376, bez předchozí domluvy není přípustné vyvázání a opuštění plavidla, namísto rezervační smlouvy je vystavován pokladní doklad o rezervaci stání, oproti úhradě v hotovosti nebo platební kartou.
  • Nástup a výstup cestujících je povolen za stálého dozoru posádky plavidla.

Všichni provozovatelé mohou při splnění výše uvedených podmínek úvaziště využívat až do naplnění jeho kapacity. Podmínky včetně cen jsou pro všechny uživatele jednotné.

V rámci stání plavidel je umožněno zásobování plavidel elektrickou energií a pitnou vodou, jež není v ceně rezervace stání.

 Rozdělení poloh E Beneš 03 2016

Kontakt:
Ředitelství vodních cest ČR, Ing. Jan Bukovský, vedoucí oddělení správy a provozování majetku 
E: bukovsky‌‌M‌‌rvccr.cz, T: 225 131 741, Ing. Roman Tlustý M: 602 284 379 (technická agenda) E: tlusty‌‌M‌‌rvccr.cz