Informační koncepce ŘVC ČR

Informační koncepce Ředitelství vodních cest ČR a Státní plavební správy k systémům Říčních informačních služeb

Informační koncepce Ředitelství vodních cest ČR a Státní plavební správy k systémům Říčních informačních služeb

Informační koncepce je zaměřena na informační systémy zabezpečující plnění Říčních informačních služeb, které jsou implementovány a provozovány Ředitelstvím vodních cest ČR ve spolupráci se Státní plavební správou jako správcem RIS.

RIS jako takový představuje rozsáhlý komplex vzájemně propojených IS primárně orientovaný na jednotlivé zabezpečované služby. Tento komplex je založen na mezinárodně zavedené systematice, a proto také tato IK zachovává toto členění. Dále je třeba zdůraznit, že služby RIS jsou na úrovni světové i evropské harmonizovány a standardizovány a v prostředí Evropy dokonce vzájemně funkčně i technicky propojeny.

Informační koncepce se nezabývá jinými informačními systémy ŘVC ČR, které nezajišťují plnění služeb RIS.

Informační koncepce je vydána 28.6.2024. 

 

Informační koncepce systémů Říčních informačních služeb