Nežádoucí jednání a boj s korupcí

Nežádoucí jednání a boj s korupcí

Nežádoucí jednání a boj s korupcí

V souvislosti s plněním úkolů Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a návazného Akčního plánu boje s korupcí na rok 2018 zveřejňujeme následující:

Postup při vyřizování stížností občanů:
www.mdcr.cz/Ministerstvo/Stiznosti

Etický kodex zaměstnanců ŘVC ČR: 
Řád Ř-08/2022 - ETICKÝ KODEXŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR verze 1.5 platná od 22.2.2022

Protikorupční program:
Řád Ř-06/2014 - PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘVC ČR verze 1.5 platná od 22.2.2022

Směrnice o ochraně oznamovatelů ŘVC ČR
Směrnice č S-13-2022 - O_ochrane_oznamovatelu_verze 2.0_final platná od 1.4.2024

 

Jak podat oznámení do vnitřního oznamovacího systému

Osoby oprávněné k podávání oznámení, jak je upraveno ve Směrnici o ochraně oznamovatelů, mohou podat oznámení prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému způsoby uvedenými níže. Velmi si vážíme, když se rozhodnete oznámit protiprávní či neetické jednání, protože je to klíčové pro udržení integrity a transparentnosti naší organizace. Jsme vděční a oceňujeme odvahu a zodpovědnost každého, kdo se rozhodne podat oznámení.

Online oznámení

Přímý odkaz na webovou stránku s formulářem pro oznámení (doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome):

rvccr.whistlelink.com

 

Osobní oznámení

Sjednejte si schůzku s příslušnou osobou:

Oznámení lze provést rovněž ústně nebo písemně prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky dostupného na webové stránce oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni.