Přístaviště pro malá plavidla Davle

Přístaviště pro malá plavidla Davle

Středočeský kraj, Davle
- Dolní Vltava
|
77.93 Říční km
Dokončená stavba

Základní informace

Zahájení realizace stavby
01.03.2023
Ukončení realizace stavby
31.12.2023
Zhotovitel
Labská strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Projektant
AQUATIS a.s.

Financování

Státní fond dopravní infrastruktury
19,8 mil Kč bez DPH

Účel projektu

Zajištění možnosti krátkodobého a střednědobého stání 10 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody ze 3 odběrných sloupků. Přístaviště bude veřejného charakteru.

  • Krátkodobé a střednědobé stání 10 malých rekreačních plavidel do 20m
  • Připojení na odběr elektrické energie
  • Připojení na pitnou vodu
  • Osvětlení přístaviště
  • Kamerový systém
  • Celkem 3 sloupky na odběr elektrické energie a vody

Popis projektu

Přístaviště je tvořeno plovoucím páteřním molem o délce 52,0 m a šířce 2,5 m a je kotveno ke břehu pomocí ramenátů a lávky s oboustranným zábradlím uložené na betonovou břehovou patku. Mezi ramenátem a lávkou je navrženo zavětrování ocelovými lany. Páteřní molo je složeno z 5 jednotlivých pontonů délky 10,4 m, které jsou tvořeny vždy ocelovou rámovou konstrukcí nesenou 3 plováky tvořenými betonovou skořepinou s výplní z extrudovaného polystyrenu. Součástí mola je 5 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu v osové rozteči 9 m. Výložníky bude možno při nepříznivých podmínkách (zimní období, povodňový stav) sklopit ve směru proudu. K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. Je uvažováno s 1 odběrným sloupkem pro 4 plavidla. V rámci záměru bude realizováno venkovní osvětlení mola. Na koncích výložníků budou umístěna poziční světla.

Stav projektu

Zahájení projektu
01.03.2023
Dokončení projektu
31.12.2023
0%
100%