Na poslední nový most přes plavební kanál Vraňany-Hořín u Vrbna opět vyjela auta

26. 03. 2021

Ředitelství vodních cest dnes zprovoznilo nový silniční most, který umožňuje vozidlům bezpečně překonat plavební kanál Vraňany-Hořín a zpřístupňuje pravobřežní ostrov u obce Vrbno.

Hořín, 26. 3. 2021 – Ředitelství vodních cest dnes zprovoznilo nový silniční most, který umožňuje vozidlům bezpečně překonat plavební kanál Vraňany-Hořín a zpřístupňuje pravobřežní ostrov u obce Vrbno. Nový most nahradil původní jednopruhovou provizorní mostní konstrukci, která byla na konci své životnosti. Zvýšení podjezdné výšky na 7 metrů umožní snadné proplutí velkých osobních lodí i nákladních plavidel s nadměrným nákladem, které se na kanál kvůli nízkým mostům doposud nedostaly. Most vybudovalo Ředitelství vodních cest ČR v rámci projektu Zvyšování podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě.

více viz /cs/kontakt-pro-media/tiskove-zpravy

Na poslední nový most přes plavební kanál Vraňany - Hořín vyjela auta2

Na poslední nový most přes plavební kanál Vraňany - Hořín vyjela auta3_m

Původní stav před zahájením stavby:

Vrbno puvodni_m

Zpět