Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě
  • SILNIČNÍ MOST PODĚBRADY
  • Plavební komora Hořín
  • Hluboká nad Vltavou

Pontony přístaviště v Davli na Vltavě jsou usazeny

19. 10. 2023
Na nově budované veřejné přístaviště pro malá plavidla v Davli na Vltavě byly v tomto týdnu usazeny plovoucí pontony, které tvoří základ celého mola.

Molo bude mít délku 52 m a šířku 2,5 m.
Ke břehu je kotveno pohyblivými ocelovými ramenáty a přístup bude zajištěn bezbariérovou lávkou, kterou čeká usazení v následujících týdnech.
Molo bude opatřeno dřevěnou pochozí plochou a pro přistávání lodí k němu bude připevněno 5 šikmých výložníků, které od jara 2024 umožní vyvázání 10 malých plavidel do délky 20 m zdarma po dobu až 48 hodin.
Na molo budou také nainstalovány tři odběrné sloupky, aby mohla kotvící plavidla čerpat elektřinu a doplňovat pitnou vodu do svých nádrží. Sloupky budou ovládány čipovou Přístavní kartou tak, jako na jiných přístavištích Ředitelství vodních cest ČR.

Stavbu realizuje Labská, strojní a stavební s.r.o. a náklady jsou financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Detailnější informace najdete na stránce projektu Přístaviště pro malá plavidla Davle


Ředitelství vodních cest České republiky bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR 1.dubna 1998 a je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem dopravy, dle ust. § 51 odst 1., zák. č. 219/2000 Sb