Představení plánu investičních akcí na rok 2022

16. 11. 2021

Ředitelství vodních cest ČR zve dodavatele stavebních prací na představení plánu investičních akcí na rok 2022.

Ředitelství vodních cest ČR zve dodavatele stavebních prací na představení plánu investičních akcí na rok 2022. 

Hlavním účelem akce je seznámení potencionálních dodavatelů se záměry na zahájení veřejných zakázek
na stavební práce v průběhu kalendářního roku 2022. Na setkání budou prezentovány rovněž informace
ke strategii Ředitelství vodních cest ČR v oblasti odpovědného veřejného zadávání.

Představení proběhne dne 30. 11. 2021 od 10:00 hod. v online prostředí prostřednictvím nástroje MS Teams.

V případě zájmu o účast na setkání zašlete, prosím, svůj kontaktní e-mail na adresu rvccr@rvccr.cz nejpozději do 24. 11. 2021. Následně Vám bude na uvedený kontaktní e-mail zaslán odkaz, prostřednictvím kterého budete mít možnost připojit se k online setkání.

Veškeré prezentované materiály včetně záznamu z akce budou po jejím ukončení dostupné na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/RVCCR.

Pozvánka ředitele ŘVC ČR Ing. Lubomíra Fojtů

 

Zpět