Představení plánu investičních akcí na rok 2023

23. 01. 2023

Představení plánu investičních akcí na rok 2023

Ředitelství vodních cest ČR zve dodavatele stavebních prací na představení plánu investičních akcí na rok 2023. 

Hlavním účelem akce je seznámení potencionálních dodavatelů se záměry na zahájení veřejných zakázek
na stavební práce v průběhu kalendářního roku 2023. Na setkání budou prezentovány rovněž informace
ke strategie Ředitelství vodních cest ČR v oblasti odpovědného veřejného zadávání.

Představení proběhne dne 26. 1. 2023 od 13:00 hod. v online prostředí prostřednictvím nástroje MS Teams.

V případě zájmu o účast na setkání zašlete, prosím, svůj kontaktní e-mail na adresu machacikova‌‌M‌‌rvccr.cz nejpozději do 24. 1. 2023. Následně Vám bude na uvedený kontaktní e-mail zaslán odkaz, prostřednictvím kterého budete mít možnost připojit se k online setkání.

Veškeré prezentované materiály včetně záznamu z akce budou po jejím ukončení dostupné na profilu zadavatele nen.nipez.cz.

Zpět