Splavnění Baťova kanálu do Kroměříže získalo souhlasné posouzení vlivů na životní prostředí EIA

19. 06. 2023

Krajský úřad Zlínského kraje vydal souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí EIA záměrů „Plavební komora Bělov“ a „Rekreační přístav Kroměříž“ tvořících prodloužení splavnosti Baťova kanálu do Kroměříže, jejichž investorem je Ředitelství vodních cest ČR. Další projekční příprava těchto staveb tak může pokračovat.

Krajský úřad Zlínského kraje vydal souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí EIA záměrů „Plavební komora Bělov“ a „Rekreační přístav Kroměříž“ tvořících prodloužení splavnosti Baťova kanálu do Kroměříže, jejichž investorem je Ředitelství vodních cest ČR. Další projekční příprava těchto staveb tak může pokračovat.

Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje obsahuje sérii podmínek pro realizaci, které považujeme za splnitelné a zapracujeme je do projektové dokumentace,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel investora Ředitelství vodních cest ČR. „Nyní se tak přiblížila vize prodloužení souvislé splavnosti Baťova kanálu o 12 km až do města Kroměříž, čímž vodní cesta dosáhne turisticky atraktivního cíle. Výrazně se tak posílí přitažlivost severní části Baťova kanálu pro rekreační plavbu a cestovní ruch. Věřím, že další povolovací řízení absolvují stavby úspěšně a v roce 2025 by mohly být zahájeny stavební práce.“

Více se dočtete v tiskové zprávě

Zpět