V přístavu Veselí nad Moravou je nové informační centrum

Veselí nad Moravou

1. 05. 2023

Služby pro turisty na Baťově kanále budou v roce 2023 opět kvalitnější. Ministr dopravy Martin Kupka spolu s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem a hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem otevřeli nové informační centrum Baťova kanálu v právě dokončené provozní budově veřejného přístavu Veselí nad Moravou. V objektu vybudovaném Ředitelstvím vodních cest ČR bude mít sídlo obecně prospěšná společnost Baťův kanál, nově řízená oběma kraji, jimiž probíhá vodní cesta. Před začátkem letní sezóny ještě Ředitelství vodních cest ČR otevře rozšířené přístaviště ve Strážnici a bude zahájena stavba prodloužení vodní cesty do Hodonína.

Rekreační plavba je příkladem turistického produktu, který se neobejde bez aktivní spolupráce státu, poskytujícího veřejnou dopravní infrastrukturu, a krajských a obecních samospráv, zajišťujících pro návštěvníky potřebné služby a zázemí pro podnikatele. Baťův kanál je příkladem, jak tato synergie funguje. Velice mě těší, že dnes ve veřejném přístavu otevíráme právě informační centrum o turistických produktech a kde bude působit krajská organizace,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Veřejný přístav Veselí nad Moravou, který byl v roce 2021 kompletně zmodernizován, dostává dnes dále rozšířené zázemí v podobě provozní budovy s informačním centrem pro uživatele vodní cesty. Její součástí jsou také nové skladovací prostory pro půjčovny plavidel a údržbu přístavu,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. „Věřím, že letošní plavební sezóna naváže na předchozí úspěšné roky, kdy do přístavu ročně zavítalo kolem 600 lodí a v čerpací stanici se bezpečně natankovalo 12 tis. litrů nafty a benzínu. Společně s přístavem Petrov se tak zatím jedná o hlavní centra plavby. V nejbližších letech se tato infrastruktura rozšíří i do Zlínského kraje, kde vznikne nový velký přístav ve Starém Městě a následně potom v Kroměříži a v Napajedlech-Pahrbku.

Provozní budovu ve Veselí nad Moravou na základě architektonického návrhu atelieru Kotas & Partners, a projektové dokumentace vypracované SWECO a.s. postavila firma Moravská stavební unie - MSU s.r.o. se stavebními náklady ve výši 9,4 mil. Kč, financovanými Státním fondem dopravní infrastruktury.

Dnes byla ředitelem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů, starostou města Veselí nad Moravou Petrem Kolářem a ředitelem o.p.s. Baťův kanál Vojtěchem Bártkem podepsána dohoda upřesňující spolupráci při provozu areálu přístavu a umístění informačního centra o.p.s. Baťův kanál v budově vybudované a provozované Ředitelstvím vodních cest ČR.

„Turisté na Baťově kanále letos jistě uvítají rozšířené přístaviště ve Strážnici, jako v jednom z hlavních lákadel regionu. Veřejnosti jej otevřeme při zahájení Mezinárodního folklorního festivalu v pátek 23. června 2023. Pokud pak poplujete například z Veselí nad Moravou do Strážnice, již se nebudete muset obávat, zda bude pro vaši loď místo. Zároveň loď vyvážete a vystoupíte přímo ke vstupu do areálu skanzenu,“ doplnil Lubomír Fojtů. „Do konce května také podepíšeme smlouvu se zhotovitelem na výstavbu nové plavební komory v Rohatci. V roce 2026 by tak první lodě měly doplout z Baťova kanálu až do Hodonína. Na opačném konci vodní cesty nyní ještě probíhá posouzení vlivů na životní prostředí EIA pro prodloužení do Kroměříže, jehož výsledek očekáváme v polovině roku,“ dodal.

Příslibem do budoucna je dnešní podpis smlouvy mezi Ředitelstvím vodních cest ČR a firmou AQUATIS a.s. na zpracování projektové dokumentace na stavbu Plavební okruh Veselí n.M. – Vnorovy, zahrnující lodní zdvihadlo propojující Baťův kanál a řeku Moravu a rozšíření přístavu Veselí nad Moravou. Tato významná rozvojová akce vodní cesty řešící i současné velké zatížení kanálu turistickou plavbou mezi Veselím nad Moravou a Vnorovy úspěšně prošla v roce 2022 posouzením vlivů na životní prostředí EIA a projektová příprava tak může pokračovat s cílem v roce 2025 zahájit výstavbu lodního zdvihadla, přičemž rozšíření přístavu by mohlo být zahájeno již koncem příštího roku.

Zpět