V Ústí nad Labem - Brné byla dokončena stavba nového veřejného přístaviště pro rekreační lodě

Ústí nad Labem

20. 06. 2024

Ředitelství vodních cest ČR dokončilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v ústecké části Brná přímo před areálem zdejšího cyklokempu. Od dnešního dne zde mohou vodní turisté zdarma vyvázat svou loď až na dobu 48 hodin a z odběrných sloupků doplnit do lodi vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí dlouhodobé komplexní podpory rekreační plavby ze strany Ministerstva dopravy a ŘVC ČR.

„Plavba po našich řekách přináší klid a možnost uniknout z okolního hektického světa. Tento druh relaxace je stále vyhledávanější a vodních turistů tak rok od roku přibývá. Chceme jim i na Labi nabídnout místa, kde mohou bezpečně přistát a vystoupit na břeh,“ říká Martin Kupka, ministr dopravy a dodává: „V Ústeckém kraji jsme v posledních dvou letech otevřeli celkem 4 přístaviště pro menší lodě, v Děčíně, Štětí, Roudnici nad Labem a v Litoměřicích. V tomto trendu budeme i nadále pokračovat. Ještě letos uvedeme do provozu nová přístaviště, tentokrát ve Středočeském kraji, a to v Brandýse nad Labem a v Kolíně.“

„Na pravém břehu Labe v Ústí nad Labem ve čtvrti Brná jsme vybudovali veřejné přístaviště pro 12 malých plavidel do délky 20 m. Doplňujeme tak vznikající síť veřejných přístavišť na Labi, kde je možné bezpečně přistát, navštívit města a další zajímavosti na břehu i přečkat noc,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, které je investorem a zároveň provozovatelem přístaviště.

„Cestovní ruch je důležitou součástí života v Ústí nad Labem. I z tohoto důvodu jsem rád, že se podařilo vybudovat takové atraktivní místo, které umožní nahlédnout na naše město i z jiné perspektivy. Řeka Labe je dominantou nejen Ústí ale i celého kraje. A nově vzniklé přístaviště v Brné krásně doplňuje místní síť, otevírá nové možnosti a umožňuje bezpečné útočiště. Věřím, že přístaviště zde brzy najde své uplatnění a stane se vyhledávaným cílem malých plavidel,“ uvedl primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

Plovoucí molo délky 66,8 m je doplněno 6 sklopnými výložníky, u kterých je možné vyvázat až 12 rekreačních lodí. Čerpání pitné vody a elektřiny do plavidel během stání za poplatek je k dispozici ze  3 odběrných sloupků ovládaných Přístavní kartou, tak jako na jiných veřejných přístavištích. Molo se břehem spojuje ocelová lávka, která umožňuje bezbariérový přístup. Tři vysokovodní dalby, po kterých molo volně klouže nahoru a dolů, zajistí bezproblémový provoz přístaviště při měnící se výšce hladiny ve zdrži jezu Střekov.

„Zakládání stavby nám zkomplikovaly složitější geologické podmínky, problémem byla i zvýšená hladina Labe v zimních měsících, kdy mimo jiné i soulodí zajišťující vrtání daleb muselo opustit stavbu a být bezpečně ukotveno u břehu. Brná je čtvrtým přístavištěm, které jsme zrealizovali pro investora Ředitelství vodních cest a jsme rádi, že jsme mohli přispět ke zlepšení podmínek pro rekreační plavu na Labi“, uvedl Jan Šlajs, ředitel divize 6 společnosti Metrostav.

Molo v Brné je umístěno ve zdrži jezu Střekov. Kolísání hladiny řeší vysokovodní dalby pro pohyblivé vedení mola. Pro případ povodní je molo konstrukčně přizpůsobeno tak, aby ho bylo možné bezpečně ponechat na místě a vystoupalo podél daleb až do úrovně nejvyšší povodně. Má sklopné výložníky, demontovatelné zábradlí lávek a další konstrukční prvky, aby netvořilo překážku proudící vodě.

Stavební náklady ve výši 41,6 mil. Kč vč. DPH financoval Státní fond dopravní infrastruktury. Stavbu realizovala společnost Metrostav a.s.

 

Zpět