Ve Strážnici na Baťově kanálu zakotví více lodí

Strážnice

15. 02. 2023

Rozšíření přístaviště ve Strážnici, jehož výstavba byla koncem ledna zahájena, vyřeší kritický nedostatek kapacity stávajícího přístavního mola, kdy řada turistů při svém putování po Baťově kanále zde nemůže vyvázat svou loď a vyrazit na návštěvu města a skanzenu. Ředitelství vodních cest ČR do konce června vybuduje na pravém břehu moderní přístaviště pro 14 malých plavidel a 1 osobní loď. Přístaviště díky své neobvyklé koncepci poskytne příjemné místo pro odpočinek a přímý přístup do přilehlého skanzenu.

Stavba přístaviště ve Strážnici je první letos zahájenou stavbou Ředitelství vodních cest ČR na Baťově kanále. V průběhu roku bychom rádi ještě zahájili výstavbu plavební komory v Rohatci, která zajistí prodloužení Baťova kanálu do Hodonína. To umožní další rozvoj plavby na jižní části Baťova kanálu a zvýší i návštěvnost turistů připlouvajících po vodní cestě z jihu do Strážnice, “ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR a dodává: „Významné stavby jsou ale rozplánovány až do roku 2030. Jejich realizací by se měla délka splavného Baťova kanálu prodloužit na 75 km a současně významně navýšit kapacita přístavů, aby byl uspokojen očekávaný nárůst počtu návštěvníků vodní cesty.

Nové přístaviště ve Strážnici využívá tvaru původní laguny tvořící obratiště lodí a elegantním způsobem kombinuje odpočinkovou zónu s funkčností prostoru pro přistávání a vyvazování plavidel. Přístup od přístaviště ke skanzenu zajistí dvojice schodišť, která se nacházejí po obou stranách oblouku a bezbariérová rampa v prostoru přistávacího mola pro osobní lodní dopravu. Dominantou středové části jsou tzv. sedací stupně, tedy široké schodiště, které zároveň poslouží k sezení a relaxaci. Vznikne tak nové atraktivní veřejné prostranství propojující pohyb návštěvníků skanzenu přijíždějících a přicházejících „po zemi“ s návštěvníky připlouvajícími lodí, navazující na vstupní objekt skanzenu – bývalého pivovaru z roku 1612.

Základem přístaviště je oblouk pevného mola o délce téměř 120 m. Kolmo k němu budou upevněny plovoucí výložníky, které poskytnou prostor pro vyvazování 10 lodí do délky přibližně 10 m a 4 lodí do délky 8 m. Díky rozšíření kapacity přístaviště Strážnice, bude možné uvolnit 3 stání v prostoru stávajícího přístaviště na levém břehu pro přistávání plavidel údržby Povodí Moravy s. p. a složek Integrovaného záchranného systému. Na novém přístavišti budou osazeny 4 odběrné sloupky pro připojení plavidel na elektřinu a pitnou vodu, které bude možné ovládat předplacenou přístavní kartou ŘVC ČR, obdobně jako na jiných přístavištích Baťova kanálu.

Důležitou součástí stavby je obnovení těsnící hráze. „Současný břeh laguny je tvořen protipovodňovou hrází, proto je v rámci výstavby přístaviště nutné důkladně provést těsnící stěnu,“ říká Jan Pospíšil, stavbyvedoucí společnosti Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. a dodává: „Investor nezapomíná ani na náhradní výsadbu, která bude provedena kvůli pokácení několika místních stromů.“

Na stavbu přístaviště navazuje i úprava těsného okolí hlavní budovy skanzenu včetně vybudování nového vstupu do skanzenu v podobě turniketů se zázemím.

Baťův kanál se po celé své délce stává čím dál navštěvovanější oblastí jak turisty z České republiky, tak ze zahraničí. O rozšíření kotviště na pravém břehu přístaviště se začalo přemýšlet už v roce 2008, přičemž tato stavba je opravdu významným milníkem pro turistický ruch. Město Strážnice počítá se zvýšením počtu návštěvníků, proto naváže na investiční akci ŘVC ČR navýšením parkovacích kapacit, vybudováním přístupové komunikace a veřejného osvětlení či vybavením mobiliářem,“ říká Risto Ljasovský, starosta města Strážnice.

Stavební úprava přístaviště a jeho otevření veřejnosti přináší díky svému rozsahu a náročnosti řadu provozních změn ve fungování skanzenu, jejichž vyhodnocení si vyžádá delší čas. Souběh stavby a provozu skanzenu v období od dubna do června bude znamenat určitá nutná omezení, mezi která patří bohužel také zrušení velikonočního a řemeslného programu. Po dobu výstavby budou návštěvníci využívat provizorní vstup,“ říká Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury Strážnice, a zároveň představuje další investiční plány: „Společně s akcí ŘVC ČR a města Strážnice na výstavbě přístaviště dojde k realizaci nemalých investic ze strany Národního ústavu lidové kultury do úpravy navazujících ploch. Díky této koordinaci tak po jejich dokončení v podzimních měsících vznikne v okolí přístavu ucelený krajinářský celek. Místní občané jistě ocení otevření prostoru zadního traktu vstupní budovy skanzenu Strážnice a vznik odpočinkové zóny s vodním prvkem, na níž bude navazovat zahrádka restaurace. Snadnou orientaci návštěvníků skanzenu v rámci oddělení vstupní budovy a nového vstupu do areálu muzea budou řešit vhodně umístěné orientační prvky.

Stavební náklady ve výši 32,4 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby jsou Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

O Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Ředitelství vodních cest ČR rovněž provozuje veřejné přístavy a přístaviště i remorkér BESKYDY.

Kontakt:

Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Jan Bukovský, Ph.D.

vedoucí oddělení správy a provozu majetku a evropských agend, tiskový mluvčí

E: bukovsky‌‌M‌‌rvccr.cz   T: 225 131 741   M: +420 602 772 631 

Zpět