Velká plavidla mohou nově bezpečně přečkat povodeň u modernizovaného ochranného stání u Lovosic na Labi

Lovosice

25. 04. 2024

Ředitelství vodních cest ČR uvedlo do plného provozu modernizované ochranné stání pro velká plavidla v těsné blízkosti přístavu Lovosice-Prosmyky. Při příchodu velké vody zajistí vysokovodní dalby bezpečné vyvázání jednoho velkého plavidla o rozměrech až 137 x 11,5 m. Vyvazovací stání ale bude sloužit plavidlům i za běžných vodních stavů, stejně jako ochranné stání ve Hřensku, které modernizací prošlo přes třemi lety.

Stání v Lovosicích je nově tvořeno třemi vysokovodními dalbami určenými pro vyvázání jednoho plavidla či sestavy plavidel o celkových rozměrech až 137 x 11,5 m.

„Navýšené dalby ochranného stání v Lovosicích převyšují úroveň kritické hladiny z povodní roku 2002 o 2,8 m, aby bezpečně dosahovaly až nad úroveň vyvázané lodě, která zde povodně spolehlivě přečká,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR. Každá dalba je tvořena čtveřicí svařených ocelových trubek spojených podestami. Prostřední dalba je osazena ocelovou přístupovou lávkou, která ji spojuje se břehem.

Modernizace ochranného stání Lovosice je součástí zastřešující strategické série projektů „Zkapacitnění a modernizace vodních cest“. Cílem je zvýšit bezpečnost a spolehlivost plavebního provozu na labské vodní cestě, a to i za pomoci doplnění sítě ochranných stání pro velká plavidla.

Stavební náklady dosáhly částky 25 mil. Kč vč. DPH a financoval je Státní fond dopravní infrastruktury. Realizaci uskutečnilaa Labská, strojní a stavební s.r.o.

Zpět