Začala instalace nového mola pro osobní lodě v Kolíně

Kolín

1. 07. 2022

Kolín, 1. července 2022 – V Kolíně začaly stavební práce na novém veřejném přístavišti osobních lodí na Kmochově ostrově. Stroje nyní vrtají mikropiloty pro základy bloků, ke kterým bude počátkem srpna ukotveno již vyrobené ocelové plovoucí molo. Začíná tak výstavba série nových veřejných zastávek pro osobní lodě na Labi mezi Mělníkem a Kolínem, jimiž Ředitelství vodních cest ČR vytváří podmínky pro širší uplatnění rekreační plavby na tomto úseku Labe. V dalších týdnech budou zahájeny práce i na přístavištích pro malá plavidla.

Pohodlná a bezpečná plavba potřebuje nejen jezy a plavební komory, ale také souvislou síť přístavů a přístavišť. Velkým omezením pro rekreační plavbu zejména na Labi ve Středočeském kraji je absence veřejných přístavišť jak pro malá rekreační plavidla, tak i pro osobní lodě plující s turisty. Jako první začínají práce přímo na břehu řeky v Kolíně, a to na přístavišti pro osobní lodě na Kmochově ostrově“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, jež je investorem a provozovatelem přístaviště. „V následujících měsících budou zahájeny práce na přístavištích v dalších lokalitách na Labi a zde v Kolíně bude na protějším pravém břehu také přístaviště pro malá plavidla turistů, kteří připlují na návštěvu města.“

Nové veřejné přístaviště osobních lodí tvoří ocelový plovoucí přístavní můstek rozměrů 9 x 4 m, ukotvený ke břehu pomocí přístupové lávky délky 10,5 m a tří kotevních bloků. Toto kotvení je koncipováno tak, aby udrželo můstek bezpečně na místě i za největších povodní a nebylo nutné jej odvážet. Pohodlný nástup do lodí umožní dvě úrovně mola, první ve výšce 0,9 m nad hladinou a druhá pro větší lodě ve výšce 1,5 m nad hladinou. Molo bude osvětleno a zabezpečeno kamerovým systémem. Přístaviště bude dokončeno a zprovozněno v září tohoto roku.

Toto veřejné přístaviště bude obdobně jako další veřejná přístaviště budovaná Ředitelstvím vodních cest v Poděbradech, Nymburku, Čelákovicích a Brandýsu nad Labem sloužit jako zastávka osobních lodí s bezbariérovým výstupem a nástupem cestujících. Vytváří se tak předpoklad k možnosti zavedení pravidelných lodních linek, které například velmi úspěšně fungují v Ústeckém kraji. Další přístaviště osobních lodí ve Středočeském kraji se ještě projektují, jako např. v Lysé nad Labem, Kostelci nad Labem či v Neratovicích.

Stavbu nového přístaviště osobních lodí realizuje LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. a stavební náklady ve výši 11 mil. Kč včetně DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Zpět