Začala výstavba přístaviště pro rekreační lodě v Roudnici nad Labem

Roudnice nad Labem

1. 09. 2022

Roudnice nad Labem, 1. září 2022 – Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v Roudnici nad Labem. Turisté zde budou mít možnost vyvázat svou loď až na dobu 48 hod. a z odběrných sloupků doplnit vodu či čerpat elektřinu. Projekt je součástí programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě jako podpora rekreační plavby, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje.

V Roudnici nad Labem v lokalitě Bezděkov, nedaleko centra města, začíná vyrůstat veřejné přístaviště pro malá plavidla návštěvníků města, které v této oblasti doposud chybělo. Molo délky 75 m bude vybaveno 8 šikmými výložníky a ve vzniklých kójích umožní vyvázání až 15 rekreačních plavidel. Čerpání pitné vody a elektřiny do plavidel během stání např. přes noc zajistí 4 odběrné sloupky. Molo bude se břehem spojeno dvěma ocelovými lávkami, které umožní bezbariérový přístup.

„Rekreační plavba jako forma užívání volného času je rok od roku oblíbenější a lidé rádi poznávají krásy české krajiny z paluby malých plavidel. Pohodlná plavba ale vyžaduje síť veřejných přístavišť, kde je možné bezpečně přistát, navštívit města a další zajímavosti na břehu i klidně přečkat noc,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR jako investora a provozovatele přístaviště. „V Ústeckém kraji letos zahájíme výstavbu ještě dalších přístavišť pro malá rekreační plavidla v Ústí nad Labem – Brné a ve Štětí. Letos bude dokončena modernizace přístaviště v Litoměřicích. Podmínky na Labi tak postupně přiblížíme oblíberným vodním cestám pro cestovní ruch, jako je Baťův kanál a Vltava,“ dodal.

Molo v Roudnici nad Labem je umístěno v krátké vzdálenosti proti proudu nad jezem, kde hladina vody téměř nekolísá. Proto je molo na rozdíl od jiných labských a vltavských přístavišť konstruováno jako pevné. Při povodních pak bude částečně nebo zcela zatopeno. Pro tyto mimořádné události je molo konstrukčně přizpůsobeno např. sklopením výložníků, demontovatelným zábradlím lávek a dalšími konstrukčními prvky, aby netvořilo překážku proudící vodě.

Stavba přechodně omezuje pohyb na přilehlé cyklostezce. Ta je v případě prací na břehu vedena objízdnou trasou, která ji odklání na městskou komunikaci v ul. Sladkovského. Přístaviště bude dokončeno do jara 2023, do kdy bude také obnoven provoz na původní cyklostezce.

Stavba je založena na 34 svislých nosných ocelových sloupcích, které jsou kotveny do říčního dna přes železobetonové piloty. „Realizace pilotového založení, které je již hotové, byla složitá, protože musela proběhnout z pracovního soulodí ukotveného na vodě. Na soulodí se musela v přístavu Mělník nalodit veškerá technologie pro vrtání pilot. Navíc vrtání komplikoval výskyt silné vrstvy pevných jílů pod kamenným záhozem, po které v šikmo nakloněném břehu korunka vrtáku sjížděla mimo vytyčenou osu piloty a náběh vrtáni se musel u každé piloty několikrát opakovat.,“ říká Jan Zeman, vedoucí projektu společnosti Metrostav, a.s., která stavbu realizuje.

Stavební náklady ve výši 32,4 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Zpět