Oprava jezu Sudoměřice

Oprava jezu Sudoměřice

Česká republika – Jihomoravský kraj, Sudoměřice, Rohatec; Slovenská republika – Trnavský kraj, Skalica
- Morava
|
108.00 Říční km
V realizaci

Základní informace

Zahájení realizace stavby
01.08.2023
Ukončení realizace stavby
30.04.2024
Zhotovitel
Správce a provozovatel
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno
Projektant

Financování

Státní fond dopravní infrastruktury
36,3 mil Kč

Účel projektu

Kompletní oprava jezu Sudoměřice pro zajištění spolehlivé plavební hladiny Baťova kanálu a automatická operativní regulace reagující na aktuální změny průtoku vody.

  • kompletní oprava tabulového jezu
  • nová konstrukce včetně ocelových stavidel
  • ovládání stavidel cévovými tyčemi
  • nový práh jezu ve tvaru Jamborova prahu
  • provizorní hrazení jezu z dolní i horní vody
  • očištění nánosů a opevnění břehů dlažbou z lomového kamene
  • automatizace provozu jezu

Popis projektu

V rámci projektu dojde ke kompletní opravě stávajícího jezu Sudoměřice na vodním toku Radějovky tak, aby se prodloužila jeho životnost o minimálně 50 let a po tuto dobu zabezpečoval požadované funkce dle platného manipulačního řádu, zejména zajišťoval plavební hladinu Baťova kanálu. V rámci opravy zůstane koncepčně zachováno stávající technické řešení jezu i související provozní technologie. Dojde k odstranění původního jezu a vybudování zcela nové konstrukce zachovávající výšku přelivné hrany a šířku jednotlivých polí jezu s jedním středovým pilířem. Hradící konstrukce jsou ocelové tabule pohybované cévovými tyčemi. Práh jezu je navržen ve tvaru Jamborova prahu a vývar o hloubce 0,3 m pod úrovní upraveného koryta Radějovky pod plavební komorou. V případě povodňových průtoků v Moravě je možné tabulemi jezu v hradící poloze krátkodobě ochránit jezovou zdrž před zpětným vzdutím z řeky Moravy. Obě jezová pole bude možno zahradit provizorním hrazením, a to jak ze strany horní vody, tak ze strany vody dolní. Levý břeh Radějovky bude očištěn od současného nánosu a zajištěn stejně, jako břehy upravované Radějovky, tj. dlažbou z lomového kamene. Na pravém břehu je jez napojen na úpravy navrhované v rámci výstavby plavební komory Rohatec - Sudoměřice.

Stav projektu

Zahájení projektu
01.08.2023
Dokončení projektu
30.04.2024
0%
100%