Přístaviště Čelákovice

Přístaviště Čelákovice

Středočeský kraj, Čelákovice
- Střední Labe
|
872.88 Říční km
Dokončená stavba

Základní informace

Zahájení realizace stavby
31.01.2021
Ukončení realizace stavby
24.06.2023
Zhotovitel
Labská strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Projektant
AQUATIS a.s.

Financování

Státní fond dopravní infrastruktury
40,5 mil. Kč bez DPH

Účel projektu

Zajištění krátkodobého a střednědobého stání 16 malých plavidel max. délky 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a pitné vody ze 4 odběrných sloupků. Zajištění krátkodobého stání (zastávka) osobních lodí, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a pitné vody. Přístaviště bude veřejného charakteru.

Přístaviště malých plavidel

 • na levém břehu Labe v ř. km 872,83 – 872,92
 • plovoucí molo pro stání 16 malých plavidel
 • připojení na elektrickou energii
 • odběr pitné vody
 • celkem 4 odběrné sloupky pro odběr elektrické energie a vody
 • osvětlení
 • kamerový systém
 • informační panel

Stání pro osobní lodní dopravu

 • na levém břehu Labe v ř. km 872,74
 • vstupní portál
 • osvětlený přístavní můstek
 • kamerový systém
 • připojení na elektrickou energii (230 a 400V)
 • připojení na odběr pitné vody

Popis projektu

Stavba se skládá ze dvou územně oddělených částí:


Přístaviště malých plavidel
Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel je situována na levém břehu řeky Labe v ř. km 872,8 - 872,92 v blízkosti lávky přes Labe. Přístaviště umožňuje stání malých rekreačních plavidel do 20 m o kapacitě stání max. 16ti plavidel. Plovoucí molo o celkové délce 83,2 m a šířce 2,5 m je uchyceno k břehu a na něm umístěným kotevním blokům na ramenáty, které umožňují pohyb mola v celém rozsahu hladin. Mezi jednotlivými rameny je navrženo zavětrování ocelovými lany. Molo je rozděleno na 8 samostatných sekcích o šířce 2,5 m a o délce 10,4 m, které jsou vzájemně pružně spojeny. K vyvazování plavidel slouží uvazovací pacholata a rohatinky, které jsou rozmístěny na přistávací hraně a na výložnících. V rámci plovoucího mola bude na návodní straně mola připevněna ocelová konstrukce z válcovaných profilů, která bude sloužit k odklonění plovoucích předmětů především za zvýšených průtoků a zabránění případnému poškození plovoucího mola. K přístavišti povede přípojka elektrické energie a vodovodní přípojka. Na molu budou instalovány čtyři odběrné sloupky umožňující připojení plavidel k odběru elektrické energie a pitné vody. Osvětlení mola bude řešeno celkem pěti druhy svítidel – hlavní svítidla pro osvětlení mola, zemní svítidla pro orientační osvětlení přístupových lávek, svítidla pro nasvícení vodní hladiny pod výložníky, osvětlení informačních panelů na koncích mol a poziční světla na koncích výložníků. Na stožáry se svítilnami budou instalovány kamery pro monitorování prostoru mola. Vzhledem k velikosti mola a rozsahu sledovaného prostoru budou použity celkem čtyři fixní (nepohyblivé) kamery, jejichž záběry se budou překrývat.

Předpokládaný termín:
zahájení stavby 7/2022, dokončení stavby v roce 2023.

 

Stání pro osobní lodní dopravu 

Navrhovaná stavba přístaviště osobní lodní dopravy je situována na levém břehu řeky Labe v ř. km 872,7  (nad plavební komorou Čelákovice). Přístaviště umožňuje stání osobních lodí o rozměru do 85 x 11,4 m o kapacitě 1 stání. Pro stání je navržen plovoucí ocelový podhonový přístavní můstek o rozměrech 9,0 x 4,0 m. Konstrukci mola tvoří vlastní podhonový plovák a přístupová lávka. V ose plováku jsou na přídi a na zádi osazeny úvazové kruhy pro vyvázání pontonu mola ke břehu. K přikotvení plovoucího přístavního můstku slouží kotevní bloky.  Kotevní blok zároveň slouží jako základ pro vstupní bránu přístaviště. Na jeden z bloků je kloubově uložena přístupová lávka na přístavní můstek. Po stranách opěrného bloku budou osazeny závěsy jistícího řetězu. Přístupová lávka o celkové šířce 2,0 m a světlé šířce 1,5 m je tvořena trojicí příhradových nosníků. Na hranu břehu je situována vstupní brána na lávku. Osvětlení můstku bude řešeno celkem čtyřmi druhy svítidel: osvětlení butonu ve vstupním portálu a nasvícení vstupního prostoru na přístupovou lávku, LED svítidla v madle zábradlí pro osvětlení přístupové lávky, svítidla pro nasvícení plochy pro nástup a výstup z plavidel a poziční světla. V horní části vstupního portálu bude instalována jedna kamera KM pro monitorování prostoru můstku. K přístavišti povede přípojka elektrické energie, kabelová trasa bude vedena podél cyklostezky na straně vzdálené od řeky, v místech situování přístaviště bude vedena přechodem přes cyklostezku. Na molu budou zřízeny přípojky 3x 400V/125A a 1 x 230V/16A. K přístavišti povede vodovodní přípojka, bude vedena do vodoměrné šachty a dále do armaturní šachty, kde bude osazen odběrný ventil s vodoměrem, odkud bude čerpána voda do stojících plavidel.

Stav projektu

Zahájení projektu
31.01.2021
Dokončení projektu
24.06.2023
0%
100%