Přístaviště Kolín

Přístaviště Kolín

Středočeský kraj, Kolín
- Střední Labe
|
920.00 Říční km
V realizaci

Základní informace

Zahájení realizace stavby
01.01.2021
Ukončení realizace stavby
30.06.2024
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Projektant
TRANSCONSULT s. r. o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Financování

Státní fond dopravní infrastruktury
42, 3 mil. Kč

Účel projektu

Zajištění krátkodobého a střednědobého podélného stání 5 malých rekreačních plavidel do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody ze 3 odběrných sloupků. Zajištění krátkodobého stání (zastávka) osobních lodí, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících.

 

Přístaviště malých plavidel

  • pravý břeh Labe v ř. km 919,95 – 920,05
  • plovoucí molo délky 100 m
  • podélné stání pro 5 malých plavidel
  • připojení na elektřinu a vodu
  • celkem 3 sloupky na odběr elektrické energie a vody
  • osvětlení

Stání pro osobní lodní dopravu

  • levý břeh Labe v ř. km 919,80 na Kmochově ostrově
  • vstupní portál
  • osvětlený přístavní můstek
  • kamerový systém

Popis projektu

Stavba se skládá ze dvou územně oddělených částí:

 

Přístaviště malých plavidel

Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel se nachází na pravém břehu řeky Labe v ř. km 919,95 – 920,05, ve zdrži VD Klavary, ve městě Kolín, v blízkosti nové lávky přes Labe.
Přístaviště je tvořeno plovoucím molem o délce 100 m a šířce 2,5 m a je kotveno na 4 ocelové dalby pomocí objímek umožňujících vertikální pohyb v rozsahu aktuálních hladin na Labi. Plovoucí molo je složeno z 10 jednotlivých sekcí, které jsou tvořeny vždy 2 železobetonovými plováky s výplní z polystyrenu a na nich je upevněna ocelová, pozinkovaná nástavba s pochozí plochou s protiskluznou úpravou. K vyvazování plavidel slouží rohatinky a pacholata na mole.
Přístup je zajištěn 2 pohyblivými lávkami délky 5,9 m. Na břehu je navržen kotevní blok pro vázací kruh a pojistný řetěz.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Odběr elektriky a vody bude umožněn prostřednictvím 3 odběrných sloupků.
V rámci záměru bude realizováno venkovní osvětlení. Na koncích výložníků budou umístěna poziční světla.

Předpokládaný termín:
zahájení stavby 6/2023, dokončení stavby 6/2024.

Stání pro osobní lodní dopravu 

Přístaviště osobní lodní dopravy je situováno na levém břehu na Kmochově ostrově v ř. km 919,80.
Přístaviště je tvořeno plovoucím ocelovým podhonovým přístavním můstkem o rozměrech 9,0 x 4,0 m.
Molo pro OLD zajišťuje nástup a výstup z plavidel ve dvou výškových úrovních – nižší je ve výšce 0,9 m nad úrovní hladiny a vyšší pak ve výšce 1,5 m nad hladinou. Součástí jsou 3 kotevní bloky, ke kterým je můstek vyvázán. Bloky jsou opatřeny vázacími kruhy pro uchycení úvazných lan a pojistného řetězu.
Výstup z můstku je zajištěn ocelovou lávkou světlé šíře 1,5 m a délce 10,5 m uložené na betonovou břehovou patku.
Plovoucí můstek je vybaven kamerovým systémem, informačním značením a záchrannými prvky.
V rámci přístaviště je realizováno osvětlení můstku včetně lávky a vstupního portálu.

Přístaviště je veřejného charakteru.
Dokončeno bylo v červnu 2023.

Stav projektu

Zahájení projektu
01.01.2021
Dokončení projektu
30.06.2024
0%
100%