Přístaviště malých plavidel Roudnice nad Labem

Přístaviště malých plavidel Roudnice nad Labem

Ústecký kraj, Roudnice nad Labem
- Dolní Labe
|
811.22 Říční km
Dokončená stavba

Základní informace

Zahájení realizace stavby
30.04.2022
Ukončení realizace stavby
30.06.2023
Zhotovitel
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Projektant
AQUATIS a.s.

Financování

Státní fond dopravní infrastruktury
29,2 mil. Kč

Účel projektu

Zajištění možnosti krátkodobého a střednědobého stání 15 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a vody ze 4 odběrných sloupků.
Přístaviště bude veřejného charakteru.

  • Krátkodobé a střednědobé podélné stání 15 malých rekreačních plavidel do 20 m
  • Připojení na pitnou vodu
  • Připojení na odběr elektrické energie
  • Kamerový systém
  • Celkem 4 sloupky na odběr elektrické energie a vody

Popis projektu

Navrhovaná stavba se nachází na levém břehu řeky Labe v ř. km 811,170 – 811,270, ve zdrži VD Roudnice nad Labem, na území města Roudnice nad Labem, v blízkosti vlakové stanice Roudnice nad Labem – Bezděkov. Předmětem záměru je zajištění možnosti krátkodobého a střednědobého stání 15 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie a vody ze 4 odběrných sloupků. Přístaviště bude veřejného charakteru. Přístaviště je tvořeno pevným ocelovým molem o délce 75,0 m a šířce 2,0 m založeným na pilotách. Úroveň přístavního mola je navržena na kótě 150,15 m n. m. Molo bude se břehem spojeno dvěma ocelovými lávkami o šířce 1,7 m, které budou stejně jako molo opatřeny demontovatelným zábradlím. Součástí mola je 7 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu a tvořících boxy pro stání plavidel. Výložníky bude možno při nepříznivých podmínkách (zimní období, povodňový stav) sklopit ve směru proudu. K vyvazování plavidel budou sloužit křížová pacholata na mole. Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny 4 odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. V rámci záměru bude realizováno osvětlení mola, které bude zároveň osazeno příslušným plavebním značením a informačním systémem. Pro přístup k přístavnímu molu bude sloužit stávající veřejná cyklostezka. Dále bude zřízena přístupová komunikace s terénním schodištěm k řídícímu sloupku přístaviště. Přístupová komunikace bude začínat v linii stávající cyklostezky v návaznosti na přístupovou lávku se vstupní bránou. Přístaviště bude veřejného charakteru.

Stav projektu

Zahájení projektu
30.04.2022
Dokončení projektu
30.06.2023
0%
100%