Přístaviště malých plavidel Štětí

Přístaviště malých plavidel Štětí

Ústecký kraj, Štětí
- Dolní Labe
|
821.66 Říční km
Dokončená stavba

Základní informace

Zahájení realizace stavby
31.05.2022
Ukončení realizace stavby
31.07.2023
Zhotovitel
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4 Praha 8, 180 00
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Projektant
Vodní cesty, a.s.
Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Financování

Státní fond dopravní infrastruktury
25,4 mil. Kč bez DPH

Účel projektu

Zajištění možnosti krátkodobého až střednědobého stání pro max. 12 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících a odběru elektrické energie ze 3 odběrných sloupků, v blízkosti města Štětí.

  • Krátkodobé až střednědobé stání 12 malých rekreačních plavidel do 20 m šířky
  • Připojení na odběr elektrické energie ze 3 odběrných sloupků
  • Informační panel
  • Osvětlení přístaviště
  • Kamerový systém

Popis projektu

Přístaviště malých plavidel je tvořeno pevným molem o délce 62,4 m a šířce 2,15 m. Součástí mola je 6 kusů výložníků osazených šikmo poproudním směrem. Výložníky jsou plovoucími konstrukcemi, nesené plastovými plováky. Konstruovány jsou jako sklopné. V případě potřeby, především při hrozících zvýšených vodních stavech.
Na pevném molu budou osazeny tři odběrné sloupky zjednodušené konstrukce (pevné molo bude při zvýšených vodních stavech zaplaveno). Z hlediska povodňového se počítá se zatopením mola ještě před dosažením průtoku při Q 5-leté.
Osvětlení mola bude řešeno orientačními svítidly.
Z mola na břeh povede lávka dlouhá 4 m.
K molu povede elektrická přípojka pro zajištění přívodu a odběru elektřiny. Přípojka bude dovedena do 3 odběrných stojanů na pevném mole. Jako servisní a obslužné zázemí pro technologii pevného mola je navrženo obslužné rozvaděčové plato, kde výška plata je v úrovni hladiny při Q20. Z plata budou napájena elektrická zařízení na mole. Plato tvoří ocelová konstrukce na sloupcích. Na platě bude rovněž umístěn Informační panel přístaviště a budou zde osazeny dvě fixní nepohyblivé kamery.

Stav projektu

Zahájení projektu
31.05.2022
Dokončení projektu
31.07.2023
0%
100%