Přístaviště Nymburk

Přístaviště Nymburk

Středočeský kraj, Nymburk
- Střední Labe
|
896.23 Říční km
V realizaci

Základní informace

Zahájení realizace stavby
31.05.2022
Ukončení realizace stavby
30.06.2025
Zhotovitel
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
Správce a provozovatel
Ředitelství vodních cest ČR
Projektant
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
Vodní cesty, a.s.
Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Financování

Státní fond dopravní infrastruktury
43,4 mil. Kč

Účel projektu

Zajištění krátkodobého a střednědobého stání 14 malých plavidel do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a pitné vody ze 4 odběrných sloupků. Zajištění krátkodobého stání (zastávka) osobních lodí, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících, připojení k odběru elektrické energie a pitné vody. Přístaviště bude veřejného charakteru.

Přístaviště malých plavidel

 • na pravém břehu Labe v přístavním bazénu
 • stání pro 14 malých plavidel
 • plovoucí molo
 • připojení na elektrřinu a vodu
 • celkem 4 odběrné sloupky na odběr elektrické energie a vody
 • osvětlení
 • kamerový systém


Stání pro osobní lodní dopravu

 • na pravém břehu řeky Labe v ř. km 896,05
 • vstupní portál
 • osvětlený přístavní můstek o rozměrech 9x4 m
 • kamerový systém
 • odběr elektrické energie (230 a 400 V)
 • odběr pitné vody

Popis projektu

Stavba se skládá ze dvou územně oddělených částí:

 

Přístaviště malých plavidel


Přístaviště osobní lodní dopravy je situováno v čele přístavního bazénu ochranného přístavu Nymburk na pravém břehu řeky Labe v ř. km 896,23 (vjezd do přístavu) ve zdrži VD Kostomlátky, v intravilánu města Nymburk, v blízkosti jeho historického centra.
Přístaviště je tvořeno plovoucím molem o délce 63,0 m a šířce 2,5 m a je kotveno ke břehu soustavou ocelových ramenátů a předepnutých táhel z ocelových lan. Plovoucí molo je složeno ze 7 jednotlivých pontonů, které jsou tvořeny vždy ocelovou rámovou konstrukcí nesenou plováky tvořenými betonovou skořepinou s výplní z extrudovaného polystyrenu. Součástí mola je 7 plovoucích výložníků osazených kolmo na molo v osové rozteči 9 m. Plovoucí molo je s břehem spojeno přístupovou lávkou šířky 1,5 m a délky 8,5 m, která je spojena s konstrukcí mola a uložena do železobetonové patky na břehu. Plovoucí molo i vstupní lávka jsou opatřeny nerezovým zábradlím.
Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. V rámci záměru bude realizováno venkovní osvětlení a kamerový systém.

Předpokládaný termín:
zahájení stavby 5/2024, dokončení stavby 6/2025

Stání pro osobní lodní dopravu


Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel se nachází na pravém břehu řeky Labe v ř. km 896,05 za výjezdem z ochranného přístavu.
Přístaviště OLD je tvořeno ocelovou plovákovou konstrukcí můstku o rozměrech 9 x 4 m, osazenou dvěma úrovněmi pro nástup a výstup osob, čímž je uzpůsobena plavidlům s různou výstupní výškou. Můstek bude současně vybaven úvaznými prvky pro vyvázání plavidla do délky 84 m. Kotvení ke břehu je řešeno ocelovou lávkou délky 8,5 m. Plovoucí můstek je vybaven elektro rozvaděčem společně s čtečkou uživatelských karet a dvojicí zásuvek (230 a 400 V), připojením na vodu, kamerovým systémem, informačním značením a záchrannými prvky. V rámci přístaviště bude realizováno osvětlení můstku včetně lávky a vstupního portálu

Termíny:
zahájení stavby mola v dílnách 3/2021, instalace na místě 5/2022, dokončení a uvedení do provozu stavby 5/2023

Stav projektu

Zahájení projektu
31.05.2022
Dokončení projektu
30.06.2025
0%
100%