Časopis Vodní cesty a plavba 1/2023

6. 04. 2023

Nové číslo časopisu Vodní cesty a plavba s úvodním slovem ředitele Odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy ČR Evžena Vydry, které se zaměřuje na projednávané úkoly (Labská smlouva, výměna přístavních území ČR v Hamburku apod.).

Dále se časopis věnuje problematice rušení územních rezerv vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, stavbě nových rekreačních přístavišť na Labi a Baťově kanálu, přípravě vodních cest na plavební sezónu, revitalizaci dolní Vltavy nebo přípravě na 31. Plavební dny na Slovensku.
Časopis ke stažení

Zpět